Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Pyroman

Foto Tomáš Koloc

Spisovatel Jaroslav Putík, jedna z čelných literárních tváří Pražského jara 1968, ve své drobné próze vysvětlil, v čem jsem nebezpečné modly.

Dne 12. července roku 1950 lehl popelem Zlatý pavilón v Kjótu. K činu se přiznal mladý novic buddhistické sekty, jež po dlouhou řadu generací pečovala o tento skvost japonského stavitelství.

Na otázku, proč tak učinil, novic odpověděl: „Neustále mě poučovali, jak je krásný a jak ho musím milovat.“


Z knihy Jaroslava Putíka (1923 – 2013) Indicie. Mladá fronta, Praha, 1963.