Poezie Kultura

Řešení

Foto Tomáš Koloc

Právě před 65. lety, 17. června 1953, poté co vláda NDR vyhlásila zdvojnásobení pracovních norem pro stavební dělníky, aniž by jim zároveň zvýšila platy a příděly potravin, povstalo obyvatelstvo východního Berlína a NDR. Povstání bylo krutě potlačeno, přes okamžitou masovou emigraci do tehdy ještě volně přístupného Západního Berlína bylo celkem zabito několik set demonstrujících, 1500 z nich odsouzeno, dva z toho k smrti. Okamžitě po povstání nejslavnější občan tehdejší NDR, dramatik Bertolt Brecht, navrhl předsedovi státostrany SED Walteru Ulbrichtovi, aby se vzbouřenci vyjednával a po neúspěchu svého návrhu napsal báseň, která od té doby už oslovila (a zřejmě i bude oslovovat) desítky vlád a vládnoucích skupin, nespokojených se „svým obyvatelstvem“…

 

Po povstání 17. června

nechal tajemník Svazu spisovatelů

na Stalinově třídě rozhazovat letáky

na nichž stálo, že lid

projel důvěru vlády,

kterou může znovuzískat jen

dvojnásobným pracovním úsilím. Nebylo by

tedy jednodušší, aby vláda

rozpustila lid a

zvolila si jiný?


(Přeložil Tomáš Koloc)