Poezie Kultura

Gramofon

Obrázek nebo fotografie#22699

Z nevydané sbírky Vladimíra Raffela Rytmy a ionty (z pozůstalosti publikoval časopis Dekadent geniální).

Lká, lká, lká

lká gramofon

pro lidi.

Necítí, neslyší, nevidí

a lká.

Lidé už nechtějí naříkati.

Co svět světem bude stát,

vždy příležitost bude lkát.

Všecko jde na světě dokola,

všeho je dopola,

nač tedy lkáti.

Gramofon necítí, neslyší, nevidí,

tož může lkáti

za lidi.


Vladimír Raffel (1898–1967) byl povoláním psychiatr, za studií ve Francii se nadchl pro avantgardní umění a publikoval v prvorepublikovém tisku překlady, kritiky i původní tvorbu, z níž nejvýznamnější je knižní soubor Elektrické povídky, díky němuž se zařadil mezi průkopníky české vědeckofantastické literatury.