Společnost a politika Politika,Vzdělávání

O diplomkách důkladněji

Foto Tomáš Koloc

K „diplomkové aféře“ ministryně Taťány Malé. (Psáno 4. července 2018.)

Rád bych zkusil vysvětlit svůj – a jistě nejen svůj – pohled na věc těm, kteří mají aféru kolem diplomových prací paní Malé za projev akademického elitářství, za malichernost, případně za lpění na přežitcích minulosti.

Smyslem diplomové práce není podat mimořádný výkon a vytvořit vědecký přínos (přestože se to ve vzácných případech stane). Smyslem diplomové práce není tematicky se trefit do toho, čím se budete živit. Smyslem diplomky je prokázat, že ovládáte minimální, opravdu jen minimální standardy akademické práce: srozumitelné vyjadřování, schopnost jasně oddělit vlastní přínos od převzatého materiálu, schopnost chápat, co jste si vlastně přečetli, pracovitost, pečlivost, poctivost.

Proto si myslím, že ten povyk kolem dvou podezřelých diplomek jedné ministryně je oprávněný. Jestli někde něco opsala, to ji nediskvalifikuje pro její současnou práci odborně. Nutně ji nediskvalifikuje ani to, že nevystudovala relevantní obor. (Co je vlastně relevantní obor studia pro ministra čehokoli?) Částečně ji diskvalifikuje volba dosti obskurní Panevropské vysoké školy. A naprosto ji diskvalifikuje zjevná neúcta k výše zmíněným standardům. (Což pochopitelně padá i na školitele, oponenta, zkušební komisi a v širším slova smyslu na školu jako celek – na školu, jejíž atmosféra a zvyklosti tohle umožňují.)

V tom bohužel není paní Malá sama, stává se z toho celkem běžný postoj. Rozlišujme, prosím: kritika kvality terciárního vzdělávání versus bohorovné přehlížení těchto minimálních požadavků. Úroveň vzdělání na mnoha domácích vysokých školách není valná. Jiné způsoby nabytí zkušeností a vědomostí dávají často (ne vždy, zdaleka ne vždy) větší smysl než vysokoškolské studium. Avšak tolerovat odfláknutí a vědomé ošizení studia, to není kritika, to je naopak vlastně vystavení souhlasu s tou nevalnou úrovní. Rozmyslete se dobře, než se na tuhle stranu přidáte.