Čtrnáctideník Kulturní noviny

31. číslo pondělí 30. 7. 2018

Téma Kultura

O paměti

Foto Tomáš Koloc

V rámci Folkových prázdnin se odehrává neobyčejné kolokvium, v rámci něhož se setkávají účastníci různého profesního a oborového zaměření – hudebníci, publicisté, redaktoři, hudební vědci, etnografové a další – aby se věnovali různým aspektům hudby a její společenské funkce. Následující esej je jedním z příspěvků do letošního kolokvia, jež nese souhrnný název O paměti.

Shodou okolností se mi sešlo téma letošního náměšťského kolokvia s mou víceméně hlavní činností posledních dvou let – zabývám se zpracováváním vzpomínek různých osobností. Nejdříve to byla životopisná kniha významného českého jazzového muzikanta, sa ... více »

Komentář Politika,Ekonomika

Výročí masakru carského dvora a kauza H-System

Obrázek nebo fotografie#22975

Úvaha nad asociálností našeho dnešního paradigmatu.

„Nepochopil jsem historické události Února…“ Líbí se mi klíčová věta románu Jana Otčenáška Občan Brych, v níž drobný úředník Brych po revoluci v roce 1948 se silnou dávkou ironie vysvětluje svým nadřízeným poměr k novému režimu. Ačkoli od nastolení ... více »

Společnost a politika Domov

Obživlosti: Výjimky z pravidla

Ivan Hoffman. Foto archiv

Další díl ze seriálu autorových vzpomínek a úvah, které ožívají v jiných podobách i v současnosti.

Jsou privilegia, která jsou z různých důvodů někomu udělována a jsou privilegia, která si někteří lidé z různých důvodů osobují. Každé privilegium je výjimkou z pravidla. Něco musí platit, aby to privilegovaní mohli nedodržet. Anebo musí být něco za ... více »

Kultura a umění Kultura

Surfař není potápěč

Foto Tomáš Koloc

O jedné knize, která vysvětluje, v čem je jiné číst knihy nežli číst online.

Už dlouho se mi nestalo, abych knihu přečetla za den. I když mě to mrzí, nepatřím mezi rychločtenáře ani čtenáře, co za rok přečtou celé regály knih. Jedna z věcí, která mě už delší dobu laicky zajímá a mírně znepokojuje, je vliv digitálních technol ... více »

Poezie Kultura

Oči olověné

Alexandre Hogue: Ukřižovaná země (1939). Repro Gilcrease Museum

Báseň Vachela Lindsaye.

Nechť mladé duše nejsou utlačeny dříve, než dostanou se k činu, nechť hrdost dál je žene. Největší ze zločinů světa je, že jeho děti rostou tupé a jeho chudí jsou jak osel kulhavý a oči olověné. A nejen mají hlad – leč mají hlad tak beze snů a nejen ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Dary rodného města

Královské Vinohrady před sto lety. Repro www.fotohistorie.cz

Tím městem byly Královské Vinohrady (do svého připojení k Praze páté největší město Československa) a tím obdarovaným byl pozdější spisovatel František Langer.

Na Vinohrady se sice napřed stěhovali rodilí Pražané, kteří hledali lacinější přebývání, ale potom se sem táhli lidé z venkova, pro něž i jen pražské předměstí bylo docela dobrou Prahou. A těm vděčila řeč města Vinohrad, že se stala rozmanitější než ... více »

Fejeton Kultura

Chvála uklízeček

Foto Tomáš Koloc

Myslím, že to byl Winston Churchill, který jednou prohlásil: „Věřím jenom průzkumům, které si sám zfalšuji“. Aneb zamyšlení nad jedním průzkumem.

Při pohledu na průzkum, jehož tématem je vážnost k jednotlivým povoláním, se nestačím divit. Takto to oznamuje jeden nepravděpodobný průzkum: třetí od konce jsou novináři, následují politici a poslední jsou uklízečky. Pro dvě předposlední místa mám ... více »