Poezie Kultura

Oči olověné

Alexandre Hogue: Ukřižovaná země (1939). Repro Gilcrease Museum

Báseň Vachela Lindsaye


Nechť mladé duše nejsou utlačeny dříve,

než dostanou se k činu, nechť hrdost dál je žene.

Největší ze zločinů světa je, že jeho děti rostou tupé

a jeho chudí jsou jak osel kulhavý a oči olověné.


A nejen mají hlad – leč mají hlad tak beze snů

a nejen sejí – leč zřídka dostanou co žnou

a nejen slouží – ale ani bohů nemají, kterým by sloužili

a nejen umírají – ale jako ovce na smrt jdou.


Přeložila Jiřina Hauková


Vachel Lindsay (1879–1931) byl americký básník a výtvarník, představitel hnutí „americké renesance“ a zanícený recitátor vlastní poezie.