Poezie Kultura

Světlo jde po schodech

Foto Tomáš Koloc

Verše z knižní prvotiny básníka Rostislava Opršala


Světlo jde po schodech


Světlo jde po schodech

měkkým krokem

stínům stíná unavené hlavy


Zadržuju dech

jdu za ním jsem poutník

stvořený pro přístavy


Překonal jsem tmu a velkou vodu

volám s nadějí:

Světlo!

Země!


Usednu na posledním schodu

vypiju si kávu

počkám

až dojde ke mně

 

Podzimní draci


Podzimní draci napínají šňůry

jsou nad věcí

když nás vidí shůry


Ještě větší nadhled má mrak

a ví svoje:

kam vítr tam drak

 

Nezvalovská krajina I


Za horou leží oblak

ustlaný si do atlasu

spí tam zachumlaný

od onoho času


Umyté slunce

zahřívá unavená záda

kolébkový příběh pobroukává

Šeherezáda


Až přestane zpívat

zadrhne se jí nit

mrak vstane a půjde

nás všechny dole pokropit

 

Jsem


Je dochvilný

říkají ti, co mě znají


Hodinky mi jdou přesně

ale básně se mi předbíhají


Ze sbírky Malá noční kasace (Milan Hodek/Paper Jam, Hradec Králové, 2016).


Rostislav Opršal se narodil 1961 ve Vsetíně a žije v Hradci Králové. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a přes několik zaměstnání se dostal k programování informačních systémů, u něhož setrvává podnes. Publikuje především v časopise Divoké víno, podílel se na almanachu Rybáři odlivu (2015).