Literární ukázka Domov

Počteníčko: Vychutnej svého Klému

Kozel Olda, maskot Velkopopovického pivovaru. Foto archiv

Malá kapitolka z dějin české servility aneb Jak jsme si ušetřili dvoje přejmenování.

Závodní organizace KSČ pivovaru Velké Popovice K. Gottwaldovi, 19. 4. 1948

Naše závodní organizace ve Velkopopovickém pivovaru, národní podnik, usnesla se ve své schůzi konané dne 14. dubna t. r. požádati Tě o svolení k tomu, aby náš závod mohl nésti Tvoje jméno. Chceme tímto způsobem vyjádřit svoji úctu a vděčnost svému předsedovi vlády, předsedovi naší komunistické strany Československa a v znovuosvobozené republice prvnímu čestnému občanu naší obce, za jeho zásluhy o národ a stát a za jeho práci pro blaho a štěstí všeho pracujícího lidu.

Rozhodneš-li se přijmouti tento projev naší oddanosti a svolíš-li, aby náš závod byl pojmenován Gottwaldův velkopopovický pivovar národní podnik, slibujeme Ti, že jsme si vědomi plné odpovědnosti vůči Tobě a vůči závodu, jenž nese Tvé jméno. Prosíme Tě o laskavé posouzení našeho usnesení a uznáš-li jej za vhodné a pro Tebe přijatelné, doufáme, že našemu přání vyhovíš. Zdravíme Tě soudružským pozdravem Práci čest!


Kancelář předsedy vlády okresnímu vedení KSČ Jílové

Závodní organizace pivovaru Velké Popovice nám zaslala dopis, ve kterém žádá předsedu vlády soudruha Gottwalda o svolení, aby Velkopopovický pivovar byl nazván jeho jménem. Myslíme však, že není dosti důstojné, aby pivovar nesl jméno soudruha Gottwalda. Prosíme Vás proto, abyste taktním způsobem vysvětlili soudruhům z Velkopopovického pivovaru nevhodnost jejich návrhu.


Ota Kodym: Pod pokličkou. Malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archivů ÚV KSČ a Kanceláře prezidenta republiky. Nakladatelství O. K., Praha, 1998.