Poezie Kultura

Básně inspirované mořem (III)

George Bellows: Západní vítr. Desková malba, 1913. Repro Wikimedia Commons

DANUTA KOSTEWICZOVÁ


Zapomeň


nemáme tady co pohledávat

naši otcové

byli pod oblakem

a všichni přešli

přes moře

tady

dravá káně

beztrestně

trhá pravdy

odvracejí se tváře

nikdo si nepamatuje

znak věci

vyjmuté z dohledu

andělů

naše slova

v prázdnotě se zachytila

a horký déšť

bloudí


(Ze sbírky „Anatomie chvíle“)

 

 

DARIUSZ TOMASZ LEBIODA


POSLEDNÍ VEČEŘE


jejich poslední mše se odehrává v křišťálovém tichu

diamantu – na plátně přikrývajícím stůl leží chléb

těla a stojí víno krve


ježíš hledí do dáli času cítí nad sebou a v sobě

magnetismus otce neslyšně šeptá a jeho žáci

čekají se sklopenými hlavami až v nich utichne


žalostný nářek rozpáleného prostoru – skály

důstojně vcházejí do moře oblaka se mění

na vodu a sůl


šimon petr natanael a šavel vědí že ježíš

je jako loď klidně stojící

na vodě

 


(Z výboru básní z let 1980–2000 „Descartova lebka“)

 

 

 

Nikos Chadzinikolau


MATKY NÁMOŘNÍKŮ

 


Přicházejí každý den na mořský břeh

zahalené do černých šátků,

hubené jako jejich vzpomínky.

Sedí na velkých kamenech,

přijímají od nich smutek.

Nemají tajemství

jako moře,

které vyplavuje na břeh

desky z nedokončených cest.

Sedí tiché jako smutné lekníny

a žal ukrývají ve vlnách.

Pouze občas zvednou hlavu

a hledí na ptáky

slepené ze střípků světla.


Tehdy naříkají jako vlny,

které už nemohou těšit.

 

 

 

 

 


MAREK MARIUSZ TYTKO


Živly

Leszku Długoszovi


zahrada světla v moři noci

oblak nad stromem pták

noc hoří měsícem v zahradě

a pod ohněm hvězdy

vzduch a vítr

nad ptákem světlo a moře

v oblacích noci světla ovoce

zpívající ptáci hvězd koupou se v moři tmy

světlistá ticha létající ryby

třepotající křídly oblaka souhvězdí

ohnivé ptakoryby prostoru

hnané větrem oceánu v taktu mlčících sborů

kterými diriguje kapelník měsíc celý v ohni

ve filharmonii prosycené temnotou

podnebeský orchestr

zachráněných ve světle

na zahradě z oblaků

na vlnách vzduchu

koncertují s plesknutím paralaxí

ve vzduchu zahrady nad stromy

andělské hvězdy s křídly světla

v oceánu tmy kde se koupe oheň ne-my

a zachráněná duše která před chvílí zhasla na zemi