Komentář Domov

Nádraží v centru?

Foto Tomáš Koloc

Experti už své řekli: Varianta nádraží v centru je realizovatelná, ta druhá taky. Byla zpracována dlouho očekávaná studie proveditelnosti na obě varianty a na jejich subvarianty. Za této situace by si měli občané vybrat, co chtějí. Buď přímo (referendum), anebo nepřímo přes zastupitelstvo, které pak může rozhodnout. Jenže dvě referenda tady již byla, a obě byla neplatná pro nízkou účast. Třetí referendum už asi není potřeba. Pravděpodobně by dopadlo stejně, většina lidí by hlasovala pro nádraží v centru, ale nepřišlo by dostatek voličů. To zásadní o odsunu a neodsunu víme. Že si většina Brňáků přeje nádraží v centru, to taky víme. Na tom se nic zásadního nezměnilo. Teď zůstává otázka, jak rozhodnout.

Je zřejmé, že v brněnském i jihomoravském krajském zastupitelstvu je většina „odsunovačů“, a že mají trochu problém s tím, že jejich názor nekoresponduje s většinovým názorem voličů. V krajském zastupitelstvu po minulých volbách to dopadlo ve prospěch odsunu, protože odsun nebyl pro voliče jediné ani hlavní téma. Pokud jde o Brno, byli voliči podvedeni ČSSD. Zejména ex-primátor Onderka nedodržel slovo. Ve volební kampani 2006 tvrdili sociální demokrati, že zachovají nádraží v centru. Ještě 18. 10. 2006 řekl ex-primátor Onderka (www.metropolislive.cz). „Já si každopádně myslím, že je obrovská škoda nádraží odsunovat někam jinam.“ Pak ale konal jinak a pracoval na odsunu, až se mu od úst prášilo.

V koaliční smlouvě současné brněnské městské koalice stojí v kapitole „Železniční uzel Brno“ toto: „Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů, a to bez zbytečných odkladů. Zpřístupníme veřejnosti veškeré informace o projektu. Povedeme seriózní odbornou diskuzi za účasti veřejnosti. Realizovaná bude taková varianta, která bude vycházet z aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti zohledňující dopravní návaznosti, minimalizující finanční dopady na rozpočet města a která bude mít podporu brněnské veřejnosti.“

Z mého pohledu je klíčových posledních šest slov. Pokud by se prokazatelně a věrohodně zjistilo, že odsunutá varianta má podporu veřejnosti větší než varianta v centru, pak bych pro ni (jako zastupitel města) zvedl ruku. Pokud ovšem stále většina obyvatel podporuje nádraží v centru, tak všichni ti, co budou hlasovat pro odsun, vědomě poruší koaliční smlouvu a voličům ukážou, že na jejich názory zvysoka kašlou. Taková je ovšem zastupitelská demokracie a takový scénář může nastat. Lze jen doufat, že si to aspoň někteří voliči budou pamatovat. Jde totiž o rozhodnutí přesahující mandát městského zastupitele o dva řády a takové rozhodnutí by mělo být uděláno s většinovou podporou obyvatel. Pokud ale koaliční strany hnutí dodrží smlouvu, rozhodne městské zastupitelstvo bezesporu o variantě nádraží v centru, zvané nyní vznosně „Pod Petrovem“. Je třeba si uvědomit, že hlavní nádraží je v provozu již od roku 1839 a patří k nejstarším v Česku. A přesto, že se o jeho odsunu uvažuje už téměř sto let, nikdy k tomu nedošlo.

Pokud se zastupitelstvo města Brna prostřednictvím svých bezohledných zastupitelů (bezohledný = neohlížející se na většinový názor občanů) rozhodne pro odsun (varianta „U řeky“), je ztraceno hodně, ale vše ještě ne. Cesta k zahájení stavby je dlouhá a ještě i po celou dobu stavby nechtěného odsunutého uzlu bude stávající nádraží v provozu. Dokonce projde malou rekonstrukcí, protože mu vypršela výjimka na zastaralé zabezpečovací zařízení. Můj odhad je, že ještě do roku 2030 bude stávající hlavní nádraží v provozu. Mezitím zřejmě tlak na odsun ustane. A také vývoj půjde dopředu, takže se možná ukáže, že přes promarněné peníze na odsun (výkupy pozemků, projektovou přípravu) bude lepší nádraží zmodernizovat ve stávající, poněkud upravené poloze.