Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Příběh o dvou mužích, kteří se hádali

Foto Tomáš Koloc

Stará, ale stále poučná grónská pověst.

Byli jednou dva muži, kteří se potkali na lovu.

Jeden chytil vlka do pasti, druhý skolil lukem soba.

První řekl: „Jak krásnou sobí kožešinu máš.“

Druhý odpověděl: „Jak krásnou kožešinu vlka máš.“

A pak mluvili o dvou kožešinách, o jejich hustotě a barvě, a jeden z nich povídá: „Nejhustší srst má sob.“

„Ne,“ řekl druhý, „nejhustší srst má vlk.“

A tak se dostali do hádky. Nakonec si sedli na zem a člověk se sobí kožešinou začal počítat její chlupy a to tak, že jeden po druhém vytrhával, a vedle něho si sedl muž s vlčí kůží a rovněž počítal její chlupy tak, že jeden po druhém vytrhával.


Všichni dobře víme, že jak sob, tak vlk mají strašně hustou srst. Tak plynul den po dni a oba mužové stále seděli, vytrhávali srst a počítali a počítali.

„Myslím, že nejhustší srst má sob,“ řekl jeden.

„Vlk má hustší,“ tvrdil druhý.


Trpělivost obou byla stejná, a jelikož žádný z nich nechtěl ustoupit, umřeli nakonec hlady oba.

Tak to někdy chodí, když se člověk oddává nepotřebným a zbytečným záležitostem, které k ničemu nevedou.


Citováno podle knihy Alena a Jaroslav Klempířovi: Grónsko, ostrov splněné touhy. Olympia, Velké Přílepy, 2016 (s. 102)