Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Příběh o dvou mužích, kteří se hádali

Foto Tomáš Koloc

Byli jednou dva muži, kteří se potkali na lovu.

Jeden chytil vlka do pasti, druhý skolil lukem soba.

První řekl: „Jak krásnou sobí kožešinu máš.“

Druhý odpověděl: „Jak krásnou kožešinu vlka máš.“

A pak mluvili o dvou kožešinách, o jejich hustotě a barvě, a jeden z nich povídá: „Nejhustší srst má sob.“

„Ne,“ řekl druhý, „nejhustší srst má vlk.“

A tak se dostali do hádky. Nakonec si sedli na zem a člověk se sobí kožešinou začal počítat její chlupy a to tak, že jeden po druhém vytrhával, a vedle něho si sedl muž s vlčí kůží a rovněž počítal její chlupy tak, že jeden po druhém vytrhával.


Všichni dobře víme, že jak sob, tak vlk mají strašně hustou srst. Tak plynul den po dni a oba mužové stále seděli, vytrhávali srst a počítali a počítali.

„Myslím, že nejhustší srst má sob,“ řekl jeden.

„Vlk má hustší,“ tvrdil druhý.


Trpělivost obou byla stejná, a jelikož žádný z nich nechtěl ustoupit, umřeli nakonec hlady oba.

Tak to někdy chodí, když se člověk oddává nepotřebným a zbytečným záležitostem, které k ničemu nevedou.


Citováno podle knihy Alena a Jaroslav Klempířovi: Grónsko, ostrov splněné touhy. Olympia, Velké Přílepy, 2016 (s. 102)