Kultura a umění Domov,Kultura

Čtyřicet případů dramatika Historie

Foto Tomáš Koloc

Cyklus studií Jaroslava Vostrého a Zuzany Sílové České drama a český hrdina mapuje české dějiny skrze jejich klíčové scény, jak byly ztvárněny v české a světové dramatice. Z něj nyní vzešel cyklus inscenovaných čtení, z nichž je většina v režii Štěpána Pácla a dramaturgii autorů publikace a ukazuje českou historii jako drama.

Kniha

Profesoři pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová oslavují výročí vzniku republiky po svém – nejprve knihou studií České drama a český hrdina, která nedávno vyšla ve velké řadě edice Disk, společném to podniku Ústavu teorie scénické tvorby DAMU a nakladatelství KANT. Konvolut jedenácti statí mapuje dramatické ztvárnění vybraných momentů, příběhů a osobností českých dějin, vývoj tohoto ztvárnění, ale i jeho interpretací, inscenací a ohlasů. Ač jednotlivá „čísla“ nejsou příliš rozsáhlá, jako celek představují ohromující šíři historie a historiografie, doplňující dramaturgický výklad vybraných dramat na pozadí scénologie: Jejím zakladatelem je jeden z autorů, všestranný divadelník a jeden ze zakladatelů divadelního zázraku 60. let, Činoherního klubu, Jaroslav Vostrý. Scénologie vnímá dramatický text nikoli jako pouhou literaturu, ale jako scénický projekt, tedy jako něco, co se může plně rozvinout na jevišti skrze živou hru herců a odpovídající režijní interpretaci. Komentovaná témata sahají od svatováclavské látky přes Záviše z Falkenštejna, Jana Husa, stavovské povstání 1547, předvečer bělohorské bitvy, jakož i o půl druhého století později vydání tolerančního patentu a osudy československých legionářů v Rusku až ke kolektivizaci venkova (zobrazené v Topolově Konci masopustu). Více či méně důkladně jsou přetlumočeny, citovány a interpretovány více než čtyři desítky českých dramat od slavných i méně známých autorů. Zvláštní důraz, jenž se odráží i v titulu, je věnován konceptu českého dramatického hrdiny a jeho proměnám (s opakovaným připomenutím typu achillovského a gedeonského, tedy hrdiny puzeného dynamikou vnitřní a vnější, jak je rozlišil už v roce 1910 Karel Čapek).

Inscenace

Samotná tato knížka je úcty- (a hlavně četby-) hodná, ale to hlavní ohledně ní přichází – po určitých finančních a organizačních peripetiích ještě včas – s letošním jubilejním podzimem. Ve staroměstském Divadle U Valšů totiž probíhá od září do prosince 2018 cyklus inscenovaných čtení půltuctu vybraných, vesměs v současné době málo uváděných dramat, která jsou publikována v recenzované publikaci. Zdánlivě skromný scénický tvar dává vyniknout dramatikovu slovu a jazyku, který se tak stává svého druhu hvězdou či hrdinou. Podmínkou je ovšem adekvátní herecká interpretace, případně vhodná úprava textu. Čtyři z textů jsou uvedeny v režii Štěpána Pácla z Národního divadla a s dramaturgií obou autorů výše zmíněné knihy, na dalších dvou se podílejí studenti režie a dramaturgie katedry činoherního divadla pražské DAMU. Obsazení cyklu kombinuje profesionály se studenty herectví, sdruženými v souboru Činohra 16:20, kteří tak dostávají možnost příležitost vyrovnat se „prakticky“ – tedy na scéně – s důležitými díly českého kulturního kánonu. Hned první inscenace (Josef Kajetán Tyl: Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové), kde vedle studentů zářily i Taťjana Medvecká z Národního divadla a Tereza Páclová z Pidivadla, nasadila laťku tak vysoko, že chceme aspoň takto pozvat čtenáře na další večerní představení anebo jejich děti na představení dopolední:

Alois Jirásek: Jan Hus, ve středu 3. 10. od 19 hodin a v pátek 5. 10. od 10 hodin

Viktor Dyk: Posel, v neděli 28. 10. od 16 hodin a ve středu 31. 10. od 10 hodin

Jiří Mahen: Mrtvé moře, v neděli 11. 11. od 16 hodin a ve středu 14. 11. od 10 hodin

František Langer: Jízdní hlídka, v neděli 25. 11. od 16 hodin a ve středu 28. 11. od 10 hodin

Karel Čapek: Matka, v neděli 9. 12. od 16 hodin a ve středu 12. 12. od 10 hodin.


Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina. AMU a KANT, Praha, 2017.