Poezie Kultura

Konec světa

Ludwig Meidner: Apokalyptická krajina (1912), olej na plátně, 94x109 cm. Repro Artnet.com

Báseň Else Laskerové-Schülerové v překladu Hany Žantovské.


Takový pláč svět ovládá,

jako by Pánbůh byl života zbaven.

Stín olověně dopadá

a tíží jak náhrobní kámen.


Pojď, buďme sobě záštitou a věží…

Život ve všech srdcích

jak v rakvi leží.


Ty! Polibme se z hloubky odevzdání. –

Na svět se dobývá touha,

my musíme umřít na ni.


Else Laskerová-Schülerová (1869–1945) byla německá básnířka. Byla švagrovou šachového mistra světa Emanuela Laskera, proslulý byl její milostný vztah s básníkem Gottfriedem Bennem. Závěr života strávila v Jeruzalémě.