Poezie Kultura

Krajina

Jan Bauch: Ukřižování, 1946, tempera na papíře, 42x63 cm. Repro Moravská galerie Brno

Báseň Josefa Chaloupky (1898–1930), člena brněnské Literární skupiny, ze sbírky Vzplanutí.


Spí země pod krutou něhou nebe
a měsíc
jak houba plná octa
ke Kristům na rozcestích se níží.
S tichem vlaje v dálku
píseň cest a smilování boží.
Tu srdce zvolna zarůstá skalami
a očí touhu svírá horizont
a sny jsou rozpáleny na ohništích hvězd.
Kraj ticha. Hluboce v tvé nitro
měsíční houba se níží
a plna hořkosti
Kristům na rozcestích
zvolna se dává vypíjet.