Čtrnáctideník Kulturní noviny

42. číslo pondělí 15. 10. 2018

Téma Domov,Média

Ekopublika 2017: Velká i malá – obě důležité

Obrázek nebo fotografie#23458

V Brně byla 10. října v kině Scala vyhlášena v rámci festivalu Ekofilm cena za environmentální publicistiku Ekopublika 2017 (https://ekopublika.webnode.cz/). Druhý ročník ceny zaznamenal oproti prvnímu větší počet přihlášených textů. Hlavní cenu (tištěná média) si odnesl text Martina Uhlíře „Ze života umírajícího hmyzu“ a Malou Ekopubliku (online publicistika) text Jana Lipolda „Nevyhazujte to! Nejvyšší čas na rehabilitaci opravářů čehokoli“. Přinášíme rámcové ohlédnutí za vyhlašovanou cenou i několik postřehů jednoho z porotců.

Oceněný text Martina Uhlíře, redaktora Respektu, se věnuje úbytku hmyzu v přírodě a jeho příčinám (masivně používaným pesticidům a proměnám pestré krajiny v jednotvárné a jednostranně zemědělsky produktivní území, které potlačuje biodiverzitu). Je t ... více »

Komentář Zahraničí

Obživlost: Péče o vzpomínky

Foto archiv

Další ze série pravidelných fejetonů o tom, co bylo a současně stále znovu ožívá.

Zrovna jsem si poslechl, jak v Bavorsku CSU utrpěla kruté vítězství. Časy, kdy konservativní křesťanské socialisty volila nadpoloviční většina voličů, právě skončily. Nestalo se tak proto, že by byli nemoderní a voliči že by upřednostnili někoho pok ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Královéhradecká Biskupská knihovna včera a dnes

Nejstarší iluminované rukopisy královéhradecké biskupské knihovny z přelomu 15. a 16. století. Foto Tomáš Koloc

Redaktor KN vypráví o historii svého nového zaměstnavatele, který se v určitých etapách stával střediskem českých dějin, a o jeho současnosti.

Začnu drobnou osobní vzpomínkou. Před lety jsem svému kamarádovi ve Smetanových Jabkenicích pomáhal vykopat jámu na bazén – a po dvou kopnutích jsem vykopal minci z roku 1812. Stejného roku byla založena knihovna, ve které dnes pracuji. V rušném roc ... více »

Poezie Kultura

Andrew Hudgins: Ženské státní vězení Julie Tutwilerové

Věznice Julie Tutwilerové (Wetumpka, Alabama). Foto wbrc.com

Pro zločiny z vášně je jich tu většina…

Po hlíně alabamského vězení na kost zdusané procházejí se dvě v zeleném oděné ženy, za ruce se drží a rozmachují pažemi jako by se měly dát do smíchu jako by se podle společenského rozmaru potulovaly a nic je nenutilo pokaždé provést čtvrtobrat když ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Jablečné víno s Rozárkou

Rodný dům Laurie Leeho v západoanglické vesnici Slad. Foto Wikimedia Commons

Vzpomínky na dětství a dospívání napsalo mnoho spisovatelů. Málokdy se však upřímnost, humor a nostalgie spojují do tak přesvědčivého celku jako v knize Jablečné víno s Rozárkou, jejímž autorem je Angličan Laurie Lee (1914–1997), básník, novinář, potulný muzikant, bojovník španělské interbrigády a nositel Řádu Britského impéria za podíl na pořádání výstavy Festival of Britain.

 

  Poslední dny mého dětství byly zároveň posledními dny celé vesnice. Patřil jsem ke generaci, která čirou náhodou viděla konec tisíciletého života. Změna zasáhla naše cotswoldské údolí pozdě, projevila se až koncem dvacátých let dvacátého století ... více »

Fejeton Kultura

Tatínku

Foto Tomáš Koloc

Malé kacířské ohlédnutí za jednou cestou do Brna.

Tatínku, přestože jsi byl na začátku „osmdesátek“ už po třech infarktech, velice rád jsi jezdil se mnou naším trabantem – jedno kam. Jaks mně byl vděčný, když jsem tě vzal s sebou, byť jsem měl jen běžnou pojížďku po nějaké okresce pro nějakého řeme ... více »