Čtrnáctideník Kulturní noviny

44. číslo pondělí 29. 10. 2018

Téma Domov,Politika,Osobnosti

Štefánik: Chybějící rozměr naší politiky

Socha letce Štefánika na nábřeží Dunaje

U příležitosti stého výročí vzniku Československa je dobré si připomenout Milana Rastislava Štefánika, jednoho z klíčových aktérů česko-slovenských bojů za samostatnost. Jeho tragická smrt těsně po válce připravila mladý stát o jeden rozměr politiky, jehož nedostatek pociťujeme v soukolí pragmatismu a skepticismu i dnes.

Když se 4. května 1919 zřítilo letadlo s Milanem Rastislavem Štefánikem, jedním z vedoucích představitelů československého zahraničního odboje, neuzavřel se jen jeden lidský život či jedna kariéra politika, zmizela i jedna alternativní větev českosl ... více »

Komentář Politika,Osobnosti

4 x Vavro Šrobár aneb Československé dějiny v (černohumorné) kostce

MUDr. Vavro Šrobár v roce 1899

Ze života MUDr. V. Š. (1867–1950), který se stal ztělesněnou historií Československa.

Moje babička Božena (1923 – 2007) bydlela na pražských Královských Vinohradech v domě, kam jsem za ní jezdil třicet let. Ulice, v níž stál babiččin dům a která měla největší koncentraci umělců na metr čtvereční se jmenovala ŠROBÁROVA. Za minulého re ... více »

Společnost a politika Domov,Ekonomika

Elektrárenská družstva

Stanovy družstva. Repro archiv autorky

Procházíme-li historií českého družstevnictví, setkáváme se (z dnešního úhlu pohledu) s mnoha typy družstev se zajímavou činností. Bezesporu do této kategorie můžeme přidat i elektrárenská družstva, která mají velkou zásluhu na elektrifikaci českého a částečně i moravského venkova.

Elektrárenská družstva patřila do skupiny zemědělských družstev. Podíl družstevnictví na elektrifikaci zemědělství u nás je ale dnes již téměř zapomenut. Neznámá je také družstevní minulost řady českých elektrárenských společností. Tento příspěvek t ... více »

Dokument Domov

Obživlosti: Republika z druhé ruky

Ivan Hoffman. Foto archiv

Další díl ze seriálu autorových vzpomínek, které ožívají v jiných podobách i v současnosti.

Myslím, že to bylo někdy v roce 1998, už v éře budování kapitalismu, kdy jsem pro Vltavu točil rozhovor s historikem Robertem Kvačkem. Nevím už, jak na to přišla řeč, ale vyprávěl mi, jak coby chlapec z bohaté rodiny rozdával ve škole své svačiny ch ... více »

Kultura a umění Kultura

Jak prvnímu Přemyslovci ujelo ruchadlo

Památník Přemysla Oráče ve Stadicích

Recenze slavnostní inscenace opery ke 100. výročí založení neexistující republiky.

Kdo se díval v televizi na slavnostní přenos Libuše z Národního divadla, jistě nelitoval. Zažil jsem v divadle ledacos, a tak jsem zvyklý. V téhle Libuši jsem ale z údivu nevycházel. Živé obrazy, naposledy v módě v devatenáctém století, pohyblivé pá ... více »

Kultura a umění Kultura

Staronové svědectví Božích poslů

Obrázek nebo fotografie#23585

Úvodní slovo k výstavě Jana Slováka v Městském divadle v Brně.

Jan Slovák: Stará svěcení: „Za svatým Františkem mezi Provodovem a Pradliskem roste v lese modrá myrta. Když se pod ni položí mrtvý, na den obživne. Po celou dobu ale zůstane v obličeji modrý.“ To jen abyste věděli, co všechno je možné. Jan Slovák ... více »

Kultura a umění Kultura

Středoškolská soutěž „Kultura první republiky“ vyhodnocena

Vítězný akvarel Kateřiny Novotné, představující královéhradecké gymnázium J. K. Tyla od architekta Josefa Gočára.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice u příležitosti stého výročí ČSR před časem vyhlásila soutěž pro své studenty na volné téma Kultura první republiky. Zvítězili studenti oboru grafika a webdesign, který je sice čtyřletý, nicméně nedigitální výtvarné disciplíny se v něm bohužel učí jen v prvním ročníku.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice u příležitosti stého výročí ČSR před časem vyhlásila soutěž pro své studenty na volné téma Kultura první republiky. Zvítězili studenti oboru grafika a webdesign, který je sice ... více »

Poezie Kultura

Helsinky

Helsinki

Báseň z tvorby finského básníka Harriho Hertella, který se uplatňuje v žánru slam poetry a dub poetry. Z finštiny přeložila a biografickou poznámkou opatřila Alžběta Štollová.

  Holky na zastávkách si upravujou vlasy létem zubožený šaty všechny nosí ty samý kožený bundy smutný naděje na vzpouru krátkozraký představy ani potuchy o chvění zlozvyku hnízdícím v hubě ale chvíli jedem bez lístku načerno ve světě dospěláků třeba ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Hra na paní Růžičkovou

Foto Jiří Plocek

Dětská hra ze Staré Břeclavi aneb Jak se trávil volný čas v dobách před chytrými telefony.

Když si dívky zvolily vyptavačku a paní Růžičkovou, posadí se do řady. Paní Růžičková sedí poslední. Vyptavačka přijde k první a taže se: „Kde bývá paní Růžičková?“ Tázaná odpoví: „Vedle.“ Vyptavačka jde dál a táže se vedlejší, která odpoví stejně, ... více »

Fejeton Kultura

Slávanazdar

Foto Tomáš Koloc

Fejeton o 28. říjnu 2018.

Státní svátky, volby, mistrovství světa v hokeji a podobné vlajkoslávy jsou pro mě utrpením. Díky přátelům, kteří si to přáli, jsem dnes byl nucen zúčastnit se slavnostního ohňostroje ke stému výročí založení republiky, kterou si náš bodrý lid necha ... více »