Poezie Kultura

Irma Geisslová

Portrét Irmy Geisslové od Jana Vilímka. Repro Wikimedia Commons

Z díla pozoruhodné české básnířky (1855–1914), která byla pro devatenácté století příliš pesimistická a pro dvacáté století příliš staromódní.Tma za mnou a tma přede mnou!

Ať nikdo na mne nevidí!

Ať nikdo neví již, že jsem,

ať daleko jsem od lidí.


Nic sama nechci vidět též

a slibuji všem pokoj dát,

tak i mých hodin posledních

vy šetřte též, než budu spát.


A sen ten bude hluboký

jak moře černé, záhadné,

v něm vše, co jitří, uhasne,

v něm vše, co týrá, uvadne.

 

Zajatý pták


Ty příčky drátěné,

jež rozšířit se snažím,

jsou rudé krví mou,

když hlavou o ně vrážím.


Můj zoban zkřiven už

a drápky zulámány

tím marným odbojem,

mé všechny sny už sklány.


Mých tužeb hoří květ

a skutečnost je kosí,

má vůle – silný proud,

však schne jak krůpěj rosy.


Jsem schopen obětí –

však vše to vyzní planě,

jsem ztracen, odsouzen,

jen živen k smrtné ráně.

 


Nechte mne v míru odejít,

loučení krátké jen buď,

jen co by zrak se zarosil,

lehce jen sevřela hruď.


Nechte mne v míru odejít,

zápas byl sám těžký dost,

ó já jsem vždycky tušila,

že tu jsem jen jako host.


Nechte mne v míru odejít,

palčivě bolí mne zrak,

všechna jsem chabá, ubitá,

smutná jak zraněný pták.

 

Básně z pozůstalosti Irmy Geisslové jsou vybrány z knihy Ivana Slavíka Čeští prokletí básníci (nakladatelství Host, Brno, 1998).