Čtrnáctideník Kulturní noviny

46. číslo pondělí 12. 11. 2018

Téma Zahraničí

Slovanská Lužice založila svůj (před)parlament

Foto Tomáš Koloc

Vhled do politického života národa našich severozápadních sousedů.

Oslavili jsme konec první světové války. Lužickosrbská Wikipedie jako připomínku této památné chvíle uveřejnila seznam Lužických Srbů z radworské farnosti, kteří v průběhu tohoto konfliktu padli. Vzpomínejme a dodejme při té příležitosti, že česká s ... více »

Společnost a politika Věda

Ekologie politická: Kniha mapující zelený odpor od Montréalu po Rojavu

Foto Tomáš Koloc

O jedné výjimečné publikaci, jejíž český překlad potřebujeme pro povzbuzení – i pro to, aby se skutečná synergie rudých a zelených rozšířila i za stávající nevelké kavárenské, fejsbukové a stranické kroužky.

Naději na překonání i tak velkých hrozeb, jakou je klimatická změna, můžeme hledat v kanadském Montréalu a syrské, respektive kurdské Rojavě. Dimitri Roussopoulus, Kanaďan řeckého původu, je publicista, vydavatel, myslitel a občanský aktivista. V če ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Obrovská panna a lístek z šatny

Obrázek nebo fotografie#23723

Ohlédnutí za nedávno zesnulým spisovatelem a básníkem Pavlem Řezníčkem, postavou „kacířského" založení, v naší kultuře nejednoduše zařaditelnou – avšak nepřehlédnutelnou.

„Neexistují žádné přízraky,“ napsal básník a spisovatel Pavel Řezníček (30. 1. 1942 – 19. 9. 2018) v básni Lidi (2011): „Lidé si je vymysleli / Teď jde o to / Zda si lidi jako takové nevymyslely / Kuchyňské pánve / A vál na těsto“. Viděl živého Vl ... více »

Kultura a umění Kultura

Město na kraji říše

Stanislavov na dobové pohlednici. Repro Wikimedia Commons
Román Sofije Andruchovyčové se snaží co nejpřesněji evokovat secesní atmosféru, zároveň však svým pojetím nezapře vliv postmoderny. Za vší tou hravostí se objevuje mrazivě aktuální téma zhroucení dosavadních jistot: jak ve společenské rovině, tak v životě jednotlivých rodin.

Jak jste se v souvislosti s knihou Felix Austria už asi dočetli, Sofija Andruchovyčová (*1982) je dcerou Jurije Andruchovyče, jedné z největších hvězd současné ukrajinské literatury; do češtiny byly přeloženy jeho knihy Rekreace aneb Slavnosti vzkří ... více »

Poezie Kultura

Ukřižování

Obrázek nebo fotografie#23710

Podzimní báseň Ivana Golla.

Podzim má žluté ruce Podzim má rudé střevíce aby vystoupil na kříž A nemá jediného přítele v lese kostí Je slyšet bubny padajících jablek je slyšet bubínky padajících ořechů K tanci smrti Jen poslední hruška rozjímání Visí dosud v prostoru, má lásko ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Pozvánka od bohémů

Montaderova ilustrace k prvnímu vydání Murgerovy knihy

Svědectví Henriho Murgera o tom, jak probíhaly večírky nadějných umělců za časů krále občana Ludvíka Filipa Orleánského.

  P. T. Pánové Rudolf a Marcel vás prosí, abyste jim prokázal tu čest a přišel s nimi strávit předvečer Štědrého dne, tj. příští sobotu. Bude legrace! P. S. Žijeme jen jednou!!! Program večera: - V 7 hodin otevření salónů; zajímavá a živá konverzace ... více »

Fejeton Média

Popetránkismus

Foto YouTube

Fejeton mediální.

„Zpravodaj ví o stavu světa, a musí to dokázat říct dobrou češtinou, objektivně, slušně.“ Jan Petránek Dostala se ke mně zpráva, že zemřeli dva muži, kteří byli pro můj život důležití. Tím prvním byl slovenský herec Marián Geišberg, kterého jsem prv ... více »