Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Pozvánka od bohémů

Montaderova ilustrace k prvnímu vydání Murgerovy knihy

Svědectví Henriho Murgera o tom, jak probíhaly večírky nadějných umělců za časů krále občana Ludvíka Filipa Orleánského.

 

P. T.

Pánové Rudolf a Marcel vás prosí, abyste jim prokázal tu čest a přišel s nimi strávit předvečer Štědrého dne, tj. příští sobotu. Bude legrace!

P. S. Žijeme jen jednou!!!

Program večera:

- V 7 hodin otevření salónů; zajímavá a živá konverzace.

- V 8 hodin zahájení: duchaplní autoři Hory v šestinedělí, komedie odmítnuté divadlem Odeon, vás provedou svými salóny.

- V 8 hodin 30 minut pan Alexandr Schaunard, významný umělec, přednese na klavír napodobivou symfonii O vlivu modré v umění.

- V 9 hodin první čtení Traktátu o zrušení strastí v tragédii.

- V 9 hodin 30 pan Gustav Colline, hyperfyzický filosof, a pan Schaunard rozvinou debatu na téma srovnávací filosofie a metapolitika. Aby se zabránilo případné srážce mezi diskutujícími, budou oba spoutáni.

- V 10 hodin bude pan Tristan, spisovatel, vyprávět o své první lásce. Pan Alexandr Schaunard ho při tom doprovodí na klavír.

- V 10 hodin 30 minut druhé čtení Traktátu o zrušení strastí v tragédii.

- V 11 hodin bude cizí kníže vyprávět o honu na kasuára.

Část druhá

- O půlnoci si pan Marcel, historický malíř, nechá zavázat oči a bude bílou křídou improvizovat setkání Napoleona s Voltairem na Elysejských polích. Zároveň se pan Rudolf pokusí o paralelu mezi autorem Zairy a autorem Bitvy u Slavkova.

- Půl hodiny po půlnoci pan Gustav Colline, mírně odstrojen, napodobí atletické hry čtvrté olympiády.

- O jedné hodině ranní třetí četba Traktátu o zrušení strastí v tragédii a sbírka ve prospěch dramatických autorů, kteří se jednoho dne ocitnou bez zaměstnání.

- Ve 2 hodiny zahájení her a čtverylek, v nichž se bude pokračovat až do rána.

- V 6 hodin východ slunce a závěrečný chór.

Po celou dobu slavnosti budou v činnosti ventilátory.

Upozornění. Každý, kdo by chtěl číst nebo recitovat verše, bude ze salónů okamžitě vykázán a odevzdán do rukou policie. Zároveň prosíme hosty, aby neodnášeli oharky svíček.


Henri Murger: Ze života pařížské bohémy. Přeložila Tamara Sýkorová, Odeon, 1972.


Henri Murger (1822–1861) byl francouzský spisovatel a redaktor časopisu Revue des Deux Mondes. Byl dekorován Řádem čestné legie, většinu života však prožil v krajní bídě. Jeho dílo je úctyhodně rozsáhlé, ale sotvakdo z něj zná něco jiného než rozmarnou autobiografickou knihu Ze života pařížské bohémy, která se stala biblí pro mnohé generace adeptů umění a dočkala se mnoha adaptací, mezi nimiž vyniká opera Giacoma Pucciniho Bohéma a film Akiho Kaurismäkiho Bohémský život.