Poezie Kultura

Vezměte si mne

Foto Paolo Monti

Z díla básnířky Simonetty Buonaccini aneb I v české poezii se dá najít moře.


Vezměte si mne

vody strakaté

bylo to dneska včera

bylo to tenkráte


Vezměte si mne vody

jako ten strakatý věneček

jako ten zlatý prsten

jako včerejšek na dnešek


Světélkuje úhoř mluvný

jako já jako vy

bylo to jednou tak krásné

když hořely ostrovy


Vezměte si mne vody

vody solené

Tak hezky zapomínám

cesty své ztracené


Simonetta Buonaccini, rodným jménem Ludmila Šebestová (1893–1935), byla česká spisovatelka a výtvarná recenzentka. Její dílo bylo výrazně inspirováno italskou kulturou, patřila k ozdobám prvorepublikové bohémské společnosti a obdivovali se jí i František Halas nebo F. X. Šalda. Ukázka pochází z výboru Na chůdách snu (Dybbuk, 2016).