Téma Média

Výhled Kulturních novin do roku 2019

Foto Tomáš Koloc

Po letech existence Kulturních novin, v nichž v roli šéfredaktora působil Jiří Plocek, který ve své zakladatelské misi vykonával několik činností dohromady, došlo po jeho oznámení odchodu z vedoucího postu ke strategickým úvahám – jak dále. Na stole se ocitla i varianta ukončit činnost a jen zanechat na webových stránkách přístupný archiv článků. Výsledkem poměrně obsáhlých diskusí bylo rozhodnutí pokračovat, přičemž důležitým motivem pro rozhodování byla i odpovědnost vůči samotné značce a hlavně vůči společenství čtenářů, autorů i družstevníků. Šéfredaktorem se stane Jiří Guth, jeden z dosavadních autorů a aktivních členů družstva Kulturní noviny. Dalšími členy redakce budou Jakub Grombíř, Petr Kovář, Marta Mrázová a korektorka Dominika Bayerová, ale s propagací, administrativou a jinými záležitostmi jim pomáhají další dobrovolníci z řad členů družstva i mimo ně.

Jiří Guth ke své nové roli říká: „Sám si to představuji jako náhradu elegantního románského sloupu uprostřed zaklenuté místnosti několika ocelovými stojkami. Přijal jsem úlohu jedné z těch stojek a od ledna příštího roku budu působit jako šéfredaktor, arci s výhradou, že zdaleka nenahrazuji všechno, co Jiří Plocek v redakci dělal, aniž úsilí a nasazení, které jim věnoval. A i to jen s ´podmínkou´ (uvozovky proto, že to formálně podmínka nebyla, ale spíš jeho nabídka, kterou jsme vděčně přijali), že bude i nadále přispěvatelem, a to spíš pravidelným než jen příležitostným.“

Víc než dosud budou KN potřebovat podporu od čtenářů a příznivců. Nejvíc oceníme finanční příspěvky (hlavně stálé, byť i nevelké) a vhodné texty, tedy vhodné jako součást výše zmíněného poselství KN, ke zveřejnění. Jsme tu pro vás, společenství asi tisícovky pravidelných a několika tisíc příležitostných čtenářů. Neváhejte nám posílat texty o tom, co vás potěšilo, naštvalo, trápí nebo prostě zajímá. Samozřejmě, pokud se rovnou z jakéhokoliv důvodu necítíte na vlastní tvorbu, jednak nám pište své ohlasy na již zveřejněné texty, jednak zasílejte náměty a podklady, které zkusíme v redakci nějak zpracovat. Oceníme i nejrůznější formy propagace KN, a to osobní i elektronické, v rodinách, spolcích a farnostech, mezi kolegy, přáteli, sousedy i souputníky.

V nových podmínkách máme jeden podvojný cíl, totiž udržet kvalitu a (týdenní) periodicitu. Jediné, co může být v případě nouze obětováno, je rozsah jednotlivých čísel, zvláště pak zpočátku – v tom předem prosíme o pochopení. Budeme se samozřejmě snažit, aby to bylo jen výjimečně a ne moc patrné, takže například zkusíme proměnit výtvarnou přílohu OFF/FORMAT: v ní se budou shromažďovat delší a zásadnější články, zejména ty spjaté se stejnojmennou brněnskou galerií, ale všechny příspěvky týkající se výtvarného umění budou průběžně zařazovány přímo do jednotlivých čísel KN. Zavedeme novou rubriku Zánovní knížka pro minirecenze (několik odstavců) knih vydaných nedávno i o něco dříve. O fejetony se postará Tomáš Koloc. Ten, stejně jako Jiří Plocek, hledá více času na své nové pracovní povinnosti mimo KN, ale přesto chce být od nového roku přispěvatelem, občasným autorem článků i mimo rubriku Fejeton, pomocníkem a pozorovatelem dalšího vývoje nové podoby listu. Ivan Hoffman poté, co, v lednu ukončí své Obživlosti, bude v KN pokračovat pravidelným obtýdenním komentářem. Trochu víc než dosud bychom se chtěli věnovat družstevnímu hnutí – vždyť Kulturní noviny jsou i po deseti letech jediným družstevním médiem v ČR.

Nějakým změnám se tedy od příštího čísla nevyhneme, ostatně lecjaké změny už minulých letech proběhly, ale „klenba“ KN by tím neměla být nijak poškozena. Je to pokus, do kterého se pouštíme, a dovolujeme si tímto požádat své čtenáře o pochopení, setrvalou náklonnost a podle sil a možností i o nějakou formu podpory.

„Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.“ (F. C. Kampelík).