Poezie Kultura

Stále tak

Foto Tomáš Koloc

Báseň slovenského básníka a překladatele Milana Rúfuse (1928–2009) ukazuje, že atmosféra těchto lednových dnů se rok co rok opakuje… 

 

Čas hromníc a tak trochu o nedeli.

Kráľovstvo za pokoj!

Kto všetko zas sa o mňa vo mne delí,

že som tak málo svoj…


Že vlastný počin vešiam ako pečať

pod bulu, ktorú píše ktosi iný.

Kto sa ma dotklo plochou svojho meča

a hnal ma blúdiť z viny do neviny.


Chcem len, čo musím?

Môžem len, čo smiem?


Čas hromníc,

bohmi bičovaná zem.

 

Ze sbírky Ako stopy v snehu (Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2009).