Kultura a umění Kultura

Oživený příběh

Obálka Jan Karpíšek Obálka Petra Kubelková Obálka Jan Morkus

V Místogalerii na Skleněné louce v Brně proběhla v pátek 16. února zvláštní vernisáž. Byly to vlastně dvě vernisáže v jednom – první se týkala básně Jiřího Staňka Příběh a druhá autorských obálek k této básni, které vytvořilo několik výtvarných umělců. A zdá se, že ještě řada jich přibude. Proč? Protože ona báseň, onen příběh je natolik silný, že ožil a oslovil tyto výtvarníky i po 42 letech od svého vzniku. Stejně jako další čtenáře, kteří se mohou výstavou inspirovat do 15. března.

Psal se rok 1976 a devatenáctiletý chlapec se pod dojmem dědečkova vyprávění rozhodl sepsat formou třináctidílné básně příběh z období Protektorátu. Příběh starého a chudého Žida Edmunda, který nenastoupil do transportu, v němž by spolu s dalšími Židy šel vstříc víceméně jisté smrti v koncentračních táborech. Místo toho zaklepal jednou večer u dveří autorova dědečka.

V těch dnech, kdy nejen tóra,

ale i hvězdy nebe

se musely zakrývat

oponou zatemnění,

každé zaklepání

večer na dveře

nahánělo hrůzu.

Po zaklepání

bylo nutné okamžitě

zhasnout rádio

s českým vysíláním

z Londýna nebo Moskvy

a honem se rozloučit

aspoň pohledem

s ženou a dětmi,

protože člověk neznal

dne ani hodiny…


Dědeček nezaváhal, Edmunda přijal a ukryl jej v domě. Nebudu tu vyprávět celý příběh, jehož konec není úplně šťastný. Ale nešťastně-šťastnou shodou okolností se stalo, že tento čin nebyl zaplacen gestapáckým terorem, takže autor jej končí slovy:

A já bych nepřišel na svět

a nemohl vám vypravovat ten příběh.


Je zvláštní, jak v době více či méně umného skládání slov do poetických útvarů promluví k člověku náhle sdělení, jež je prosté a průzračné. Čin lidskosti v nelidské době popsaný nepatetickým, střídmým způsobem, rezonuje jako symbolické gesto i v dnešní době rozostřených hodnot.

Báseň Příběh, kterou k vydání připravil Radek Štěpánek a v graficky neobyčejně jednoduché a čisté podobě ji na svět přivedl v roce 2017 v nakladatelství Dobrý důvod Antonín Bína, je doplněna autorovým medailonem (jemuž v tomtéž roce bylo šedesát a kromě své lékárnické praxe má za sebou i nemalé dílo básnické – poslední kniha Rudické propadání mu vyšla v nakladatelství Srdeční výdej v roce 2016).

K Příběhu patří i filosofie výstavy obálek. Nakladatel, který nechal u hotových výtisků záměrně prázdnou obálku, oslovil několik desítek výtvarně činných přátel (a tím i jejich přátel) s prosbou o grafické zpracování. Sešlo se jich nazpět zhruba 65 a výběr z nich tvoří brněnskou výstavu. Namátkou jmenujme autory Kateřinu Bolechovou, Radka Fridricha, Magdalenu Florianovou-Křenkovou, Petru Kubelkovou, Jana Karpíška či Jana Morkuse.

Život Příběhu se tak protíná i se čtenáři. Každý, ne jenom profesionální výtvarník, se může pokusit dotvořit knížečku podle sebe. A pokud bude chtít, může svou verzi naskenovat a poslat nakladateli, který vytvoří závěrečnou kolekci obálek/děl pro soubornou webovou prezentaci.

Knížku Příběh si můžete objednat, ať už s úmyslem jen číst či i dotvářet, na adrese bina.antonin@gmail.com.