Společnost a politika Vzdělávání

Školství v roce 2018: Vyhlašujeme anketu pro učitele

Foto YouTube

V KN 3/2018 (zde) jsme nastínili hrubé obrysy současné situace: Potřebu změny a současně rostoucí potenciál pro její uskutečnění. Důležitý při tom bude pohled učitelů, kteří pracují v první linii vzdělávacího procesu, a myslíme si, že jejich zkušenosti jsou podceňovány. Rádi bychom přispěli k jejich reflexi.

Jako šéfredaktor Kulturních novin tedy prosím praktikující učitele (ZŠ, SŠ), aby nám přispěli do ankety, z níž bychom chtěli zpracovat ucelený výstup. Tato anketa není založena na dílčích otázkách. Spíše bychom rádi, kdyby se její účastník vyjádřil k následujícím okruhům – rozsah vyjádření neurčujeme (pochopitelně, stručnější vyjádření bývá většinou i jednoznačnější):


1. Jak vnímáte roli ministerstva ve své profesi? Jaká je dle vás kvalita i kvantita jeho výstupů (organizačních a metodických: koncepčnost, způsob zavádění atd.)? Jak vnímáte pedagogické inovativní postupy ve vašich předmětech – jsou užitečné? Je jich dost, nebo málo?


2. Jak vnímáte – jako učitel nebo ředitel – rozsah a potřebnost administrativy spojené s výukou? Co považujete sám za sebe za zbytné úkony, které vám ubírají čas na práci a nedokážete si ani představit, k čemu jsou vlastně dobré?


3. Co je zapotřebí, aby učitel svou práci mohl dělat řádně a v určitém komfortu? (například, kolik hodin výuky za týden považujete za optimální, jakou míru suplování, kolik žáků ve třídě atd.). V tomto okruhu neuvažujeme o podmínkách platových.


4. Otázky spjaté s prakticky prováděnou inkluzí: Jak by mělo vypadat začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy? Jaké předpoklady je nutno naplnit a jaká jsou omezení? Jaké reálné problémy se při tomto procesu vyskytují?


5. Jaká opatření, jaké kompetence, jaký přístup ze strany ministerstva či vedení školy by podpořily vaši práci a dodaly vám větší jistoty i klid při výkonu vašeho povolání?


Prosím, berte tyto okruhy pouze jako rámcové, budeme vděčni za jakékoli další konkrétní a věcné postřehy. Věcnost je pro nás základem: Pojmenovat reálné problémy, uvést fakta.


Uzávěrka ankety


Příspěvky je možno zasílat do 1. března. Posílejte je, prosím, na adresu plocek@kulturni-noviny.cz