Poezie Kultura

Například zima

Tel Aviv. Foto Wikimedia Commons

Báseň izraelského autora Meira Wieseltiera o zimě v Tel Avivu.

Zima, která vzbouzí město,

nenese s sebou spadlé listí. Žluté

světlo v oknech. Vítr se žene

Dizengoffovou ulicí,

vedle dívky kráčející

s láskou mezi nohama, už dvě hodiny

s láskou mezi nohama. Maminka

říkávala: Nosila jsem tě pod srdcem devět měsíců.

Tahle jde už dvě hodiny. I po druhé straně ulice jdou

krásní lidé, tvůrci krásných činů. Například

Meir Wieseltier si vyjímá verš z hlavy a ukazuje ho kolemjdoucím

Vůně mého syna je jak vůně pole. The smell of my son is like

the smell of the field.

Z jazyka do jazyka ta silná vůně přechází.


Přeložila Jiřina Šedinová. Z knihy Písek a hvězdy – výbor z moderní hebrejské poezie (Mladá fronta, Praha, 1997).


Meir Wieseltier se narodil v Moskvě v roce 1941, v Izraeli žije od osmi let. Je absolventem Hebrejské univerzity, pracoval jako redaktor a překladatel, v roce 1994 obdržel Bialikovu literární cenu.