Téma Zahraničí

Stát se provinil neplněním povinnosti chránit životní prostředí a zdraví a bezpečí lidí

Galský kohout. Foto Tomáš Koloc

Iniciativa čtyř francouzských nevládních organizací (Naše vztahy ke všem, Nadace pro přírodu a člověka, Greenpeace France a Oxfam France) „Klima: konec nečinnosti, požadujeme spravedlnost“ se stala nejmasovější environmentální peticí v dějinách Francie. Za necelý měsíc od zahájení 18. prosince 2018 ji podepsaly více než dva milióny lidí, konkrétně v době přípravy tohoto článku ukazovalo počitadlo 2 033 492 podpisů.

Požadavky obsažené v obšírném, jednačtyřicetistránkovém dopise adresovaném vládě shrnuli autoři v tiskovém prohlášení takto:

Stát je povinen jednat.

Musí přijmout potřebná politická opatření a zároveň zaručit sociální spravedlnost. Musí snížit naši závislost na ropě a poskytnout nám alternativy v dopravě. Musí investovat do renovace bydlení, podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie a opustit fosilní a jadernou energii. Musí vytvořit přístup k odpovídajícím, zdravým a kvalitním potravinám pro všechny, zajistit zemědělcům slušný příjem a bojovat proti odlesňování. Musí také zavést potřebná opatření pro adaptaci našich zemí na změny klimatu a pro ochranu pobřežních oblastí.

Organizátoři iniciativy nyní – konkrétně do 19. února – očekávají od vlády odpověď úměrnou naléhavosti klimatických změn. Pokud nebude reakce dostatečná, chtějí v březnu podat žalobu pařížskému správnímu soudu. Vzhledem k neplnění vlastních francouzských závazků budou požadovat, aby soud nařídil státu snížit emise skleníkových plynů. Délku procesu odhadují sdružení na dva nebo tři roky.

„Francie nedodržuje krátkodobé cíle, co se týče omezení emisí skleníkových plynů, rozvoje energie z obnovitelných zdrojů nebo vylepšování efektivity energetiky,“ uvádí se v dopise. „Chybějící činy státu v boji proti klimatické změně nasvědčují tomu, že se stát provinil neplněním povinnosti chránit životní prostředí a zdraví a bezpečí lidí,“ uvádí iniciátoři „kauzy století“ (jak ji sami nazývají). Připomínají také sociální nerovnosti jednak vnitrostátní, jednak, a to zejména, globální.

Reakce vládních představitelů byly zatím převážně vyhýbavé, když opakovaně odmítají vinu státu, ale zčásti i opatrně vstřícné, když například státní tajemnice pro ekologickou transformaci Emmanuelle Wargonová výsledně uvítala zájem tolika lidí o otázky životního prostředí. Zároveň ovšem odmítla „redukci záležitosti na bitvu mezi státem a sdruženími“ a zdůraznila, že potřebné „velké změny budeme muset dělat společně a nikoli jedni proti druhým“.

Podle zpráv meteorologické služby byl rok 2018 ve Francii nejteplejší od zahájení soustavných měření v roce 1900 a devět po sobě jdoucích měsíců bylo teplotně nadnormálních.

 

 

Web iniciativy (ve francouzštině) je zde.