Společnost a politika Zahraničí

Zachraňování Evropy

Ivan Hoffman.

Na světě je další manifest, jak zachránit Evropu před populismem. Třicítka osobností včetně několika vyhlášených spisovatelů se podepsala pod text francouzského boháče-filozofa (někteří by upřesnili „krvežíznivého narcise“) Bernarda-Henri Léviho, který vyzývá bránit „evropskou myšlenku“, abychom se nemuseli dívat, „jak mizí pod vlnou populismu“. Podle osobností je naléhavě třeba „bít na poplach proti žhářům duše a ducha, kteří si od Paříže po Řím, se zastávkami v Barceloně, Budapešti, Drážďanech, Vídni a Varšavě, chtějí udělat táborák z našich svobod.“

Potíž s podobnými manifesty tkví v tom, že pateticky burcují, aniž by analyzovaly příčiny a nabízely řešení. Když už osobnosti měly naléhavou potřebu něco podepsat, učinily by lépe, kdyby podepsaly Manifest za demokratizaci Evropy z roku 2016 (DiEM25), který věcně popisuje, co je třeba konkrétně dělat, aby Evropa nebyla zachvácena populismem a vrátila se k autentické demokracii.

Zachraňování Evropy podle Léviho je projektem intelektuálů, co se příliš dívají na televizi, místo toho aby občas zašli mezi lidi. Uniká jim, že není třeba zachraňovat Evropu, nýbrž Evropany. Ti jsou ohroženi privilegovanou vrstvou, jež na evropské myšlence parazituje. Namátkou jmenujme bruselské byrokraty a jejich 10 000 lobbistů, finanční oligarchii, politické strany zrazující principy demokracie, svobody a solidarity, mediální magnáty či korporace hledící si výhradně vlastního zisku.

Je zajímavé, že Léviho a jeho třicet osobností netrápí alarmující deficit demokracie. Temným mrakem na jejich obzoru jsou nadcházející volby do Evropského parlamentu, po kterých prý hrozí triumf politiky „pohrdání inteligencí a kulturou“. Z té nabubřelé dikce je zřejmé, že nám nestačí se bránit před populisty. Potíž je i s elitáři, co se pyšně pasují do role arbitrů inteligence a kultury. Jsou hrozbou nepřímou: tím, že mlží, zdržují, překážejí pomýlenými manifesty. Ale berme to jako daň za svobodu slova.

 

Četba k tématu:

https://www.lidovky.cz/svet/osobnosti-vyzvaly-k-zachrane-evropy-pred-populismem-manifest-podepsal-i-milan-kundera.A190126_120727_ln_zahranici_form

http://a2larm.cz/2016/02/manifest-za-demokratizaci-evropy/

https://diem25.org/wp-content/uploads/2017/09/170920_END_Czech.pdf