Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Les

Antonín Chitussi: Les (uhel, okolo roku 1885). Repro Národní galerie Praha

Jedna z legend Egona Bondyho.


Jednoho dne zbloudila Natalie v hlubokém lese. Nemohouc najíti cesty domů, vylezla na vysoký strom, aby přenocovala. V noci přišel pod strom muž a volal na Natalii, aby slezla. Natalie se však bála a zůstala na stromě. Ráno nalezla cestu domů. Byl to sám Stalin.


(Sbírka z básní, písní a legend, sestavená FÜR BONDY’S UNBEKANNTE GELIEBTE aneb NEPŘEBERNÉ BOHATSTVÍ. Edice Půlnoc, Praha, 1952.)