Čtrnáctideník Kulturní noviny

11. číslo pondělí 11. 3. 2019

Téma Kultura

Umění čtení umění

Dalibor Chatrný, Bílá, 1976, akryl na sololitu. Foto Andrea Uváčiková

Palindrom - výraz označující slovo, slovní spojení nebo větu, kterou jsme schopni číst v libovolném směru, přičemž má vždycky stejný význam. Obdobný výraz je použitý taktéž v názvu výstavy Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, kterou můžete navštívit do dvanáctého května v humpolecké "zóně pro umění" 8smička.

Humpolecká Kuna divákovi nabízí mezigenerační vhled do tématiky vztahu textu, znaku a obrazu v českém umění přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Výstava, dle slov kurátorky Emmy Hanzlíkové, vychází z tradice meziválečné avantgardy a lettristi ... více »

Téma Kultura

Zdeněk Kirchner v MUD

Zdenek Kirchner, bez názvu, do 1968, olej, email, plátno

V roce 2013 byla umělecká pozůstalost Zdeňka Kirchnera věnována Muzeu umění a designu v Benešově. Počet jeho děl, které má muzeum nyní ve sbírce, přesahuje 1700 položek zahrnujících malby, grafické listy, kresby, objekty a práce z oblasti užité grafiky. 

Malíř a grafik Zdeněk Kirchner, který ve své tvorbě navazuje na principy lettrismu, se na umělecké scéně objevil na počátku 60. let. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se kromě volné tvorby věnoval také užité grafice. V roce 1969 e ... více »

Téma Kultura

Mluva písma a četba obrazů

Obrázek nebo fotografie#24720

Soubor menších prací Františka Šmahela poučí i potěší a bez povrchních analogií umožňuje nahlédnout do středověku, především na mnoho desítek výtvarných děl a do husitské doby.

Nakladatelství Karolinum víc než šťastně požádalo vynikajícího medievistu Františka Šmahela o „něco“ a dočkalo se souboru rovného tuctu menších studií, sond a etud se dvěma exkursy (abychom byli přesní, jedním exkursem a jedním exkurzem, kupodivu) j ... více »

Společnost a politika Politika

Otlučeni o mantinely

Ivan Hoffman. Foto archiv

Sázka na soutěž je spoléháním se na ty horší lidské vlastnosti.

Nejspíše je domýšlivé si myslet, že zrovna naše doba dá odpověď na věčnou otázku, zda člověk za své přežití vděčí spolupráci, anebo soutěži. Jsme ovšem v pokušení si to myslet: Kvůli dramaticky se zrychlující klimatické krizi, způsobené bezohledným ... více »

Společnost a politika Domov,Osobnosti

Pár slov k 75. výročí největší hromadné vraždy československých občanů

Jména československých obětí holocaustu na zdi pražské Pinkasovy synagogy.

Poučná historie Terezínského rodinného tábora v Osvětimi.

8. března uplynulo 75 let od největší hromadné vraždy československých občanů v dějinách. Celkem 17.500 někdejších občanů Československé republiky bylo v letech 1943 a 1944 deportováno z Terezína do Osvětimi. „Terezínský rodinný tábor“ měl patrně sl ... více »

Společnost a politika Domov,Věda

Země bez jména v letech 1919-1945 I.

Rusínská rodina okolo roku 1918. Foto Ilustrowana kronika Legionów Polskich

První část studie rusínského historika: První světová válka a osudy podkarpatských Rusínů.

Atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este, spáchaný srbskými nacionalisty v Sarajevu 28. června 1914, uvrhl starý kontinent do víru nesmyslného vzájemného vraždění. Všeobecná mobilizace odtrhla stovky tisíc mužů všech národn ... více »

Kultura a umění Kultura

Boží karban v diskuzi

Srdcové eso.

O sofistikované diskuzi nad jedním blbým novinovým textem, zavrhujícím jistý legendární písňový text.

Přítel Jiří Plocek se tuhle na Facebooku pozastavil nad  fejetonem , v němž jistý nerozpačitý žurnalista (jmenovitě Baldýnský, ale na tom nesejde) napadá slavný countryový příběh, který svými kořeny sahá do severoamerického 18. století. Jde o píseň ... více »

Poezie Kultura

Kalina Izabela Zioła

Kalina Izabela Zioła. Foto Studio MAHUM, Poznań.

Ukázky z tvorby současné polské básnířky: „Co když je na druhé straně také jen temnota?“

  *** kluzké hedvábí pohladí pokožku což vyvolá chvění jen hedvábí a chladný dotek větru bezejmenná hvězda mlčky zhasne den další den bez tebe   Nevím jak ponořit ruce do hladkého povrchu jezera abych neporušila průhlednou hloubku nenechala n ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Perfektnost techniky

Edward Hopper: Noční ptáci. 1942, olej na plátně, 84x152 cm. Repro Art Institute of Chicago

Kapitola z eseje Friedricha Georga Jüngera o tom, jak moderní technika ovládla svět a podřídila si zákony přírody, lidské myšlení i organizaci společnosti.

Každé zastavení mechaniky vyvolá v technicky organizovaném člověku pocit nesnesitelné životní prázdnoty, prázdnoty, jíž se necítí být dorostlý a jíž se pokouší uniknout zvýšeným pohybem. Sice vzdychá nad neúprosnou organizací času, jíž je podroben p ... více »

Fejeton Kultura

Raději o skutečném fotbale

Jan Charles Vondrouš: Fotbalisti. 1951, olej na plátně. Repro Wikimedia Commons

Zápisky z ukecaného století.

Dneska jsem se cosi nedokázal rozjet. Nejenže zasažen obdenní bolestí hlavy už po ránu, ale vzduch venku byl tak čistý, namražený a slunko tak mile mi ohřívalo počítač, že škoda slov… Takže jsem zvolil Bachovu metodu. Velmistr barokní muziky většino ... více »