Čtrnáctideník Kulturní noviny

12. číslo pondělí 18. 3. 2019

Téma Domov,Kultura,Média

Efelvěkové atomového věku

Ludvík Vaculík na obálce samizdatové encyklopedie. Foto Nakladatelství Academia

Díky pracovníkům Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR vyšla rozsáhlá encyklopedie věnovaná fenoménu českého samizdatu. Obsahuje 311 hesel představujících různé neoficiální edice a periodika, má 616 stran a váží 1,75 kg – její pravá váha je však v dodatečném zhodnocení práce mnoha nadšenců, udržujících kulturní kontinuitu bez nároku na zisk a slávu.

Důvody existence samizdatové literatury jsou všeobecně známé. Dělení publikací na oficiální a neoficiální má v našich poměrech dlouhou tradici a zesilovalo samozřejmě v období totality nacistické a stalinistické (do dějin české literatury vešla zejm ... více »

Téma Domov,Kultura,Média

K čemu je samizdat dnes

Foto nekrologu dramatika J. Dietla v samizdatovém časopise Obsah pořídil Tomáš Koloc.

Nynější nadbytek informací je podložen i oběťmi těch, kteří byli pro svobodu informací ochotni strpět pronásledování.

V recenzi nedávno vyšlé Encyklopedie českého literárního samizdatu, vydané nakladatelstvím Academia a sestavené Ústavem pro českou literaturu Akademie věd, která vychází v tomto čísle Kulturních novin, si klade Jakub Grombíř otázku, co ze samizdatov ... více »

Společnost a politika Domov,Osobnosti

Miroslav Polreich nebyl kuchař, ale muž, který věděl, co je svět

Foto zesnulého v jeho bytě pořídil autor.

Za diplomatem a politologem JUDr. Miroslavem Polreichem (17. 6. 1931 – 15. 3. 2019)

Když jsem se dozvěděl o smrti Miroslava Polreicha na silnici vedoucí z Čáslavi, první, co mě napadlo, byl jeden citát z našeho prvního rozhovoru, který jsme spolu dělali v roce 2011. Doktor Polreich tehdy vzpomínal na svou misi v New Yorku, která by ... více »

Společnost a politika Domov,Věda

Jak udržet vodu na Šumavě

Šumavské mokřady. Foto Eliška Václavíková

Pět miliónů eur nejen pro šumavské mokřady, ale i pro lidi; to je „evropský“ projekt k naplnění Programu revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť.

Kdy z krajiny zmizela voda? Určitě ne až v roce 2015, kdy velké horko a nepravidelné srážky, které svlažily vždy jen tu a tam některá místa, ukázaly problém v celé jeho nahotě. Voda z krajiny mizí už hezky dlouho: Za posledních sto let byla více neb ... více »

Dokument Média,Dokumenty

Ekopublika 2019

Obrázek nebo fotografie#32842

Nominace článků pro soutěž o cenu Ekopublika 2019.

... více »

Společnost a politika Domov

Český skauting: Celostátní tradice na příkladu jednoho města

Poválečná průkazka Junáka.

Skautské organizace získávají na společenské prestiži. Je to pozitivní zpráva, protože to znamená pronikání humanistických hodnot do každodenního života. V rámci besed „Kuřim – místo, kde žiji“, které připravuje autor tohoto textu, se objevilo i téma skautů a dalších organizací, které se věnují výchově dětí a mládeže. Přinášíme stručnou rekapitulaci tématu a rozhovor s jedním z vůdců kuřimských skautů Petrem Mackem.

Organizace Junák – český skaut je dnes (spolu s mládežnickou organizací hasičskou) největší neziskovou organizací zabývající se výchovou dětí a mládeže v České republice a její společenská prestiž roste. Není to prestiž vynucená vládní politikou, al ... více »

Společnost a politika Domov

Země beze jména v letech 1919-1945 II.

Foto archiv KN.

Pokračování textu o moderní historii Rusínů – tentokrát je tématem začlenění Podkarpatské Rusi do Československa.

23. července 1918 se v Homesteadu (USA) sešli světští i náboženští vůdci Rusínů v USA a spojením světského proudu s náboženským vytvořili Americkou národní radu Uhro-Rusínů (ANRUR). Subjektivním faktorem urychlení se stal příchod Grigorije Žatkovi ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Kubistické inspirace krajináře Vlastimila Tomana

Vlastimil Toman s kocourem Ferdíkem, 2010.  Foto: Jana Plevová, archiv autora článku

Ohlédnutí za autorem bibliofilií, originálně spojujících poezii s výtvarným uměním.

Akademický malíř a grafik Vlastimil Toman (19. 2. 1930 v Třebíči – 11. 12. 2015 v Třebíči, původním povoláním malíř pokojů) vytvořil od vysokoškolských uměleckých studií, během padesáti pěti let v odříkavé existenci v třebíčském předměstí Týn trvají ... více »

Poezie Kultura

Hladový pán

Elihu Vedder: Vláda lidu (freska v Kongresové knihovně ve Washingtonu, D. C., 1896). Foto Carol Highsmithová

Báseň Clovise Huguese o tom, že s demokracií to nebylo jednoduché ani v devatenáctém století.Lid pravil ke mně: „Ze své slávy, lesk jejíž celým nebem plál, já v historie mramor tmavý si věčný pomník vytesal. Věk bezohledný, spravedlivý, pochmurný mstitel starých práv, na ňadra má, v nichž oheň živý, mi připjal králů zlatý háv. Ó mudrců ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Devatenáctka

Foto Sean O'Flaherty, Wikimedia Commons

Povídka uruguayského spisovatele Maria Benedettiho (1920–1999).

„Kapitán Farías?“ „Ano.“ „Vy si na mě nepamatujete?“ „Opravdu ne.“ „Číslo 19 vám nic neříká?“ „Aha.“ „Už si vzpomínáte?“ „Takových bylo.“ „Jak kterejch. V tom letadle nás bylo pár.“ „Ale vy…“ „Úředně jsem mrtvej?“ „To jsem neřekl.“ „Ale myslíte si t ... více »

Fejeton Domov,Kultura

Ponožka a sandál, to je ale skandál!

Foto Tomáš Koloc.

Kdo chce jít s módou, musí občas rezignovat na logiku.

Nerozumím módě! Vlastně ani nerozumím tomu, proč už se neříká móda, ale trendy. Nebo se ani neříká trendy, ale in? A jak to, že aut-door je in. Nemusím všemu rozumět a vlastně by mě to ani nezajímalo, kdyby… Některé věci diktované etiketou ... více »