Čtrnáctideník Kulturní noviny

14. číslo pondělí 1. 4. 2019

Téma Média

Co hnilobou zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně

Foto Tomáš Koloc.

O přejmenovávání - jevu, který symptomatizuje naši společnost.

  „Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně.“ (William Shakespeare: Romeo a Julie) „Je cosi shnilého ve státě dánském.“ (William Shakespeare: Hamlet) Středoasijská postsovětská republika Kazachstán se v těchto dnech  stala  nejslavnějším předst ... více »

Téma Domov

Vyhláška ministerstva vnitra č. 3/1950 Sb. ze dne 18. ledna 1950 o změnách úředních názvů míst v roce 1949

Foto archiv.

Z vyhlášky jsme vybrali jen některá ustanovení. Většina se totiž týká jen vytlačování němčiny z paměti českých zemí a také změn při slučování obcí. Z německojazyčných oblastí jsme ve větším počtu vybrali jen případy z bývalých okresů Mikulov a Znojmo, jinak jsou to spíše zajímavosti až kuriozity. Z procesního hlediska je zajímavé, že změny se vyhlašují ex post.

 

Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1949 byly stanoveny tyto nové úřední názvy míst: V okrese Benešov: pro osadu Pod ... více »

Téma Domov

O chameleónství minulosti

Foto Tomáš Koloc.

Přejmenovávací téma z poněkud jiného úhlu pohledu.

Minulost je trvale nehotová, otevřená, vždy umí něčím novým překvapit. Minulost je univerzální, uchopitelná na mnoho způsobů. Je také věčně živá. Minulostí se lze poučit, a to libovolně. Lze si ji také libovolně zopakovat, neboť vše tu už bylo a byl ... více »

Společnost a politika Domov,Ekonomika

Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada v Praze

Jeden z pavilonů ZOO. Foto archiv autorky

O další instituci, kterou zná každý, ale málokdo ví, že vznikla na družstevním principu.

V dnešní době je i pro toho, kdo je obeznámen s družstevní problematikou, obvykle překvapením, že v minulosti vznikala družstva za účelem vybudování objektů, sloužících veřejnému zájmu, kultuře a vzdělání. Družstevní formou byly spojovány síly, záje ... více »

Kultura a umění Kultura

Odkaz uměleckého knihaře Vladimíra Werla

Vladimír Werl: ukázky vazeb knih vázaných v kůži, ruční zlacení, intarzie, aplikace a plastika, ručně šité kapitálky, vlastní technika. Foto: Reprodukce z časopisu Zlaté listy řemesel, číslo 4, ročník 2, srpen 2010, autor fotografie neuveden.

Cesta od tradičního řemesla k originálním formám.

Kniha je výrazem nadčasových hodnot lidského ducha a ruční umělecká vazba ony hodnoty zmnožuje ve prospěch její ojedinělé vizuální krásy. Umělečtí knihaři se ovšem mohou dotknout jen velmi malého množství knih. Ty však jsou pak výjimečné, držené jak ... více »

Poezie Kultura

Stříhá svůj živý plot

Obrázek nebo fotografie#24903

Báseň Francise Jammese: „vždyť mohlo být i hůře“.

Marcelu Schwobovi Jdi, nyní tedy víš, že moudrý muž je Gallus. — José-Maria de Hérédia Stříhá svůj živý plot, pracuje na poli, obírá fíkovník a sklízí obilí. Má na své vinici altánek, před ním venku rád víno ochutná, ve světle zkoumá sklenku. Pár r ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: O duchovních funkcionářích

Obrázek nebo fotografie#24878

Ukázka z deníku, který si vedl polský spisovatel Witold Gombrowicz (1904–1969) v argentinském exilu a nesmírně sarkasticky, ale originálně, svobodně a chytře v něm uvažoval o polském vlastenectví, komunismu, fašismu, náboženství, vědě, hudbě, výtvarném umění či literární kritice. Zápis z roku 1962 odráží autorovy dojmy z návštěvy mezinárodního sjezdu Penklubu v Buenos Aires.

Nezdůraznil jsem dostatečně dekadenci spisovatele – že literatura každým rokem chátrá, ne-li její díla, tedy alespoň její lidé. Pravda, jestliže se skutečných hudebních skladatelů nedopočítáme na světě více než pěti nebo šesti, těžko chtít, aby opra ... více »

Fejeton Kultura

Osmóza

Foto Tomáš Koloc.

Programové prohlášení nové strany, která má zatím jediného člena.

Dvacátého šestého února mně bylo 78. Václavu Klausovi bude, tuším, že v červnu, taky tolik. V tomto věku člověk přemýšlí, co s načatým životem, s čím by ještě začal, kdyby. Co by lidstvu vzkázal. Jak vidno, člověk ani v sedmdesáti osmi nemá rozu ... více »