Společnost a politika Domov,Věda,Kultura

Antropocénní otvírání Pandořiných skříněk?

Obrázek nebo fotografie#24962

Zveme vás na již 29. ročník Ekologických dnů Olomouc, letos na téma Nové mýty. Tradiční blok besed proběhne od pátku do neděle 26.–28. dubna.


Ekologické dny Olomouc čili EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily v roce 1990. Postupně se zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR. Festivalu se zúčastňuje pravidelně více než 20 000 návštěvníků. V roce 2019 se koná od 24. dubna do 5. května a nabízí zejména tři dny besed, výlety na zajímavá místa v krajině se zasvěcenými průvodci, aktivity pro školy, výstavy, soutěže, konference a tradičně je jejich vyvrcholením prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci.

EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov s podporou mnoha dobrovolníků. EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. Odmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Programy EDO problémy neřeší, ale ukazují je na základě prezentace rozdílných názorů, v diskusi, společných setkáních. Jejich účastníci se snaží učit jeden od druhého a jejich dialog je veden především snahou pomoci hledat odpověď na aktuální ekologické i společenské otázky. Snažíme se, aby program spíše než mediálně nejvlivnější ekologické kauzy představoval environmentální problematiku v kontextech kulturních a společenských.

EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů na úrovni občan – nevládní organizace – úřady, vláda.

Tématem ročníku 2019 jsou nové mýty. Jeden z podtitulů jsme si vypůjčili do titulku této pozvánky, druhý zní „Prométheovy dary: naděje nebo zkáza pro živý svět?“. O něco rozvitěji: „Superinteligence, ničím neomezený ekonomický růst, stálá zdokonalitelnost všeho, měření jako nezpochybnitelný průkaz toho, že pravda vítězí, historie plná mýtů v nás… a další civilizační (post)mýty(?) v konfrontaci se světem přírody v čase sucha, znečištění ovzduší a klimatických změn.“

Program besed, které se všechny konají v Muzeu moderního umění – divadle hudby (Denisova 47):

· Jan Romportl: Vždyť jen superinteligence může zachránit svět (pátek, 26. duben 2019 – 16:30)

Vrabci seděli ve večerním světle, znaveni vyčerpávající stavbou hnízd, a štěbetali: „Všichni jsme tak malí a slabí. Pomyslete, jak by byl náš život snadný, kdybychom měli sovu, která by nám…“

· Marek Orko Vácha: Laudato Si. O péči o společný domov (pátek, 26. duben 2019 – 18:00)

Druhá encyklika papeže Františka z 24. května 2015 je považována za přelomový text. Ochrana přírody přestává být volnočasovou aktivitou zájmových organizací a pro katolického křesťana se stává povinnou součástí jeho…

· David Storch: Budoucnost Života v antropocénu (pátek, 26. duben 2019 – 19:30)

Perspektivy živé přírody v době globálního vlivu člověka se typicky líčí v černých barvách. Není ale tvrzení, že člověk (respektive lidská civilizace) přírodu výhradně ničí, jen další mýtus? Není pochyb…

· Cyril Höschl: Psychologické zdroje moci a etika (sobota, 27. duben 2019 – 10:00)

V přednášce bude nastíněn psychoanalytický (libido podle Sigmunda Freuda, sociální pozice a pocity méněcennosti Alfreda Adlera), etologický (vnitrodruhová agresivita podle Konrada Lorenze) a sociobiologický (John Price) pohled na psychologické zdroje…

· Jana Šindelová: „Umění je nikdy nekončícím procesem poznání.“ Václav Cigler (sobota, 27. duben 2019 – 12:00)

Komentovaná prohlídka výstavy kreseb. Sraz před Divadlem hudby. Zdarma a jen pro předem přihlášené: jana.vyhnakova@slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345. Jana Šindelová nás seznámí s díly sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera (*1929), který se nesmazatelně zapsal do dějin světového výtvarného umění tím, že jako první začal pracovat s optickým…

· Václav Cílek: Mýtus rozumu a potřeba soucitu (sobota, 27. duben 2019 – 13:30)

Když jsem na našem ústavu ohlásil, že koncentrace oxidu uhličitého poprvé za posledních nejméně 800 tisíc let překročila úroveň 400 ppm, nezanechalo to na našich bystrých a profesionálních zaměstnancích vůbec…

· Zdeněk Kratochvíl: Prométheus, Epométheus a Hermés. Myslet napřed, potom a podle přirozenosti (sobota, 27. duben 2019 – 15:00)

Řecké mýty použité pro legitimizaci moderny: Prométheus, Sisyfos... Jak to bylo „doopravdy“, tedy v mýtu samotném: Prométheus napřed myslí, potom jedná, zatímco jeho bratr…

· Eliška Fulínová: Máme se tak dobře, že horší to snad nikdy nebylo (sobota, 27. duben 2019 – 16:30)

Temné stránky spění k světlým zítřkům. „Není lepší, když se lidem stává, cokoli chtějí,“ upozorňoval už Hérakleitos na podivnou povahu člověka, který si z nabízejících se možností spolehlivě umí vybrat tu,…

· Kateřina Smejkalová, Jan Romportl, David Storch: Superinteligence jako novodobý mýtus (sobota, 27. duben 2019 – 18:00)

Diskusní večer Salonu Práva na EDO 2019 moderují Štěpán Kučera a Zbyněk Vlasák. Úvahy o zrodu superinteligence, tedy umělého systému, jehož schopnost řešit libovolné problémy a dosahovat libovolných cílů mnohonásobně převýší lidskou úroveň, se ve veřejném prostoru objevují čím dál častěji – někteří…

· Sylva Fisherová: Proč Lydie Korabelnikovová u Čechů tká? Pozadí vzniku jednoho mýtu (sobota, 27. duben 2019 – 20:00)

Lydie Korabelnikovová, sovětská údernice-stachanovka, pracující v moskevské továrně na obuv, se v Československu padesátých let proměnila v budovatelskou ikonu: proslulou údernici-tkadlenu, tkající na více stavech najednou.…

· Václav Bělohradský: Formy antipolitiky (neděle, 28. duben 2019 – 10:00)

V úvodu ke knize „Společnost nevolnosti“ Václav Bělohradský napsal: „Už mnoho let se účastním besed, které pod názvem Ekologické dny pořádá … Sluňákov. Jsou pro mě velmi důležité, publikum, s…

· Ladislav Miko: Příběh půdy a její struktury: Mýtus zelené revoluce? (neděle, 28. duben 2019 – 13:30)

Schopnost lidské společnosti zvyšovat produkci potravin i přes dramaticky rostoucí lidskou populaci a současně limitní rozlohu zemědělské orné půdy po druhé světové válce je udivující. Není ale tato tzv. zelená…

· Tereza Stöckelová: Precizní medicína (neděle, 28. duben 2019 – 14:30)

Zdravotnictví a blahobyt po konci univerzální biologie. Stále více prostředků se dnes věnuje na výzkum a vývoj „precizní medicíny“, tedy péči šité na míru (epi)genetickému profilu konkrétních skupin či jednotlivců.…

· Pavel Barša: Habsburský mýtus (neděle, 28. duben 2019 – 15:30)

„Habsburský mýtus“ – tak se říkalo nostalgii po střední Evropě pod vládou Habsburků ve třicátých letech minulého století, kdy nacionalismy táhly střední Evropu stále více k další válce, a lidem…

· Mýtus o trvalém ekonomickém růstu na cestě k dokonalosti (neděle, 28. duben 2019 – 17:00)

Martin Škabraha moderuje hosty diskuse: Eva Fraňková, Pavel Kohout, Václav Bělohradský, Michael Hauser. Věčný svár ekonomie a ekologie? Jde nějak ekonomicky vyjádřit hodnotu přírody pro člověka nebo nalézt ekonomický model…


Přijeďte na společnou poradu o našem světě.