Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Jak potrestat bosorky?

Bosorka z fašankového průvodu v Kopanicích. Foto Tomáš Koloc.

Trocha velikonočního čarování z rázovitého regionu Kopanic.


Když bosorka (čarodějnica) škodila dobytku, měla se před východem slunka natrhat na devíti mezách mateřídúška, vyvařit v novém hrnci a přimíchávat túto čajku dobytku do nápoja. Vyvařená mateřídúška sa měla zakutat do ohnišťa a celé to pchat špičatýma paličkama. Toto pchaní velice pocítí aj tá, co škodila, a dojde sa odprosit. Jako další bylo, že sa natrhala mateřídúška na třech mezách spolu s divokým chmelem a šípovýma prútkama vyrostenýma v posledním roku. Všecko sa společně uvařilo a odvar sa nalél na rozpálený plech. Bosorce sa tak popálily střeva, a protože ju to velice bolelo, došla poprosit o odpuštění. Zároveň aj slúbila, že už víckrát škodit nebude.

Jednéj gazdině na Hrozenkově dojily krávy velice špatně. Šla proto k boyhni a tá jí poradila, aby naléla mléko do koryta a šlahala šípovýma prútkama do něho tak dlúho, až sa všecko ztratí. Má sa ale dobře zamknút a nikoho do chalupy nepúšťat. Jak byla v najlepším šlahání, doběhla súseda a volala na ňu, aby přestala, ale ona eště víc šlahala, až bylo koryto celé suché. Od téj doby jí dójily krávy dobře.

Komu onemocníja krávy, má ít na Velký pátek před východem slunka uřezat vjazovú palicu, udělat si z ní kolek, zašpičatit ho a zarazit na třikrát do prahu chléva. Čarodějnica dojde odprosit, protože ju kolek dusí a nemože dýchat. Lesti nemože nekerá gazdina stlúct máslo, nech máselnicu vypaří svěcenýma kočičkama, uřeže šípový prútek bez konárků a dobře jí s ním vyšlahá. Bosorka to věru dobře pocítí a víc škodit nebude. Také je préj dobré pichnút za prostřední obrúčku máselnice ostrý křivák.


Bedřich Rychlík: Pověsti z moravských Kopanic. Doplněk, Brno, 2001.