Kultura a umění Kultura

Týden výtvarné kultury - Brno Art Week

Foto archiv BAW

V týdnu po Velikonocích se v Brně uskuteční již desátý ročník festivalu umění, letos nově nazvaný Brno Art Week (BAW). Co můžeme vyčíst z nového názvu? Proč a jakým způsobem se snaží vymezit proti minulým devíti letům Týdne výtvarné kultury?

Festival Týden výtvarné kultury vznikl z iniciativy profesora Radka Horáčka, vedoucího Katedry výtvarné výchovy PdF MU v Brně. Jeho ambicí je spojit instituce národního i lokálního významu, jednotlivce i skupiny do formátu oscilujícího mezi festivalem současného umění, pedagogikou a platformou pro výzkum a vývoj možností jak „učit umění“.

Radek Horáček se intenzivně zabývá studiem odkazu brněnského teoretika a pedagoga Igora Zhoře, popularizátora výtvarného umění, jehož myšlenky jsou v konceptu celého festivalu živě přítomné. Zároveň však pošilhává po zahraničních festivalech popularizujících umění, kam pravděpodobně změna názvu směřuje. Současná koncepce Brno Art Weeku je dosud ukotvena spíše v lokálním prostředí a zahraniční pojetí může sloužit jako velká inspirace do budoucna.

Prvním svěžím krokem, kromě změny názvu, je propojení s festivalem Open Studios, který umožňuje, v daném čase, široké veřejnosti navštívit ateliéry umělců působících v Brně. Komunitní dění se tak stává součástí širšího celku a posun kontextu, v souvislosti s aktuálním tématem vztahu umělce, pedagoga a instituce, může přinášet nové impulzy všem účastníkům.

Lokální význam a důraz na specifické prostředí, z něhož vychází program BAW, by neměl být limitem, ale spíše východiskem pro jeho další rozvoj a směřování. V tomto ohledu místy selhává organizace. Podařilo se sice zapojit většinu institucí a další spolupráce je možná otázkou času, ale větší důslednost v prezentaci festivalu a iniciaci účasti na programu by rozšířila záběr BAW i zájem o něj. Musíme ocenit vizuál, který je z dílny studia Florian Karsten s ilustrací Terezy Bierské. Je velmi výrazný a hravý, poutá pozornost a svědčí o promyšleném grafickém pojetí, ale ve spojení s ním by neškodila užší mediální spolupráce s platformami pro propagaci současného umění.


A teď k samotnému programu. Jeho jádro je tvořeno činností studentů a pedagogů z KVV, kteří do jisté míry určují ráz festivalu. Část workshopů a přednášek proběhne na fakultě výtvarné výchovy, částečně v různých kulturních institucích. Propojení akademického světa s uměleckou scénou prostřednictvím prostoru vytvořeného pro spolupráci studentů s institucemi tak přináší potřebnou zpětnou vazbu a umožňuje dále rozvíjet různé způsoby, jak učit a vnímat umění. Jednou z akcí, iniciovanou a organizovanou studenty KVV, je výtvarná soutěž pro studenty středních škol nazvaná „Místa mezi řádky“. Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy vybraných prací se uskuteční v kavárně/galerii ERA. Dalším důležitým bodem je mezioborové kolokvium, ve kterém se nad tématem „Učit umění“ setká několik osobností z řad umělců a pedagogů. Jako off program následuje po BAW celostátní doktorandská konference Umění jako výzkum – výzkum jako umění.


Program letošního ročníku je bohatý a pestrý. Na oficiálních stránkách diváci naleznou velký výběr akcí pro různé věkové kategorie; workshopy, přednášky, komentované prohlídky a nově i možnost navštívit ateliéry umělců v rámci Open Studios. Jako velký přínos vnímáme i doprovodné akce v některých ze sdílených ateliérů, díky kterým se brněnská hudební scéna, přirozeně propojená s výtvarnou, stane součástí festivalu.

Osobně doporučujeme performance Tanec Hadic v kině Scala, nový doprovodný program v Industra ART, tetovací workshop Kames Kerka? v Muzeu romské kultury, komentovanou prohlídku Vašulka Kitchen Brno a samozřejmě večírky na Kraví hoře a Rybářské.

Brno Art Week, 23.–28. dubna 2019