Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Písně krátké ztratily svého trubadúra

Skupina Skiffle kontra. Foto YouTube

Těsně před Velikonocemi, 19. dubna, nás opustil Jiří Traxler, etnolog a folklorista, muzikant a skladatel. Nedožil se vysokého věku, bylo mu teprve 72 let.

Od smrti svého mladšího bratra Petra v roce 2014 se Jiří Traxler ztrácel před očima. Tihle dva muzikanti tvořili totiž od roku 1965 nerozlučné jádro skupiny, zprvu nazvané Skiffle Kontra, později Český skiffle, později Žáci a nakonec Traxleři. Název „skiffle“ byl odkazem na velmi populární hudební žánr, který pravděpodobně vznikl na americké půdě, ale obrovskou popularitu zažil v 50. letech 20. století ve Velké Británii. Skiffle se vyznačoval hrou na podomácky vyrobené či různě improvizované nástroje a kombinací folkových, bluesových a jazzových prvků. Zde byly také začátky původního sdružení Skiffle Kontra.

V 70. letech ve spolupráci s Miroslavem Horníčkem v několika inscenacích potěšili bratři Traxleři a jejich skupina mnoho posluchačů. Přímo pro ně napsal Horníček v roce 1971 scénář hry „Kantor Barnabáš a žáci darebáci“, která měla velký úspěch a dostala se pod tímto názvem i na gramofonové album. V době, kdy měl Horníček v Praze nějaké ideologické potíže, pozval Český skiffle na natáčení do Brna redaktor Jaromír Nečas – a tak vznikly vzácné a vtipné společné koncertní snímky, jeden z klenotů brněnského rozhlasového archivu, který doposud není ještě zcela zužitkován. S Horníčkem odehráli bratři Traxleři zhruba 1 200 představení. Za svou kariéru odehráli celkem kolem 7 000 vystoupení.

Přestože se Jiří Traxler věnoval intenzivně folku a jeho specifické historizující podobě (Písně žáků darebáků – Carmina scholarium vagorum a další zpracované středověké materiály), nevzdálil se zcela svému původnímu oboru etnografii a folkloristice, který absolvoval v 60. letech na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Dokonce se do něj v první polovině 90. let vrátil, aby v roce 1994 získal titul PhDr. Od toho roku 1994 působil až do konce života v Etnologickém ústavu AV ČR v oddělení etnomuzikologie.

Jiří Traxler po sobě jako vědec zanechal impozantní dílo: dvousvazkové (1999, 2011) Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic – ojedinělou, široce komentovanou a komparativně založenou sbírku písní „ze života“ z první poloviny 19. století.

Odešel laskavý a vzdělaný člověk.