Téma Domov,Věda

Občanská věda vás volá: Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur).

Česká společnost ornitologická nabízí pro laické milovníky ptactva nejen vycházky k vítání ptačího zpěvu, ale i sledování hrdličky divoké.

Tažní ptáci už se postupně vracejí, což si můžete ověřit například na tradičních vycházkách Vítání ptačího zpěvu, které pořádá Česká společnost ornitologická (ČSO). Probíhají nejen o víkendech až do 26. května po celé republice. Můžete si vybrat místo i termín, dobu konání pro fajnšmekry (třeba od 5 ráno) nebo pro „sovy“ – uvozovky jsou nutné – až někdy před polednem. Za slavíky se chodí dokonce až třeba od 20:15 (v pátek 3. května na autobusové zastávce v Praze). Některé akce jsou výslovně orientované na děti nebo umožňují účast i s kočárkem a podobně. Nezřídka se při vycházkách i kroužkuje, takže si můžete ptáky prohlédnout z bezprostřední blízkosti.

ČSO se – na rozdíl třeba od podobné společnosti botanické – záměrně orientuje na zapojení široké, nejen odborné veřejnosti (nemluvě o „šedé zóně“ laických, ale soustavných a pilných pozorovatelů). V poslední době se tomu říká občanská věda. Zatím asi nejširší ohlas získalo lednové Sčítání ptáků na krmítkách.

Aktuálně připravila ČSO jednorázovou akci s nepřehlédnutelným kulturním rozměrem. Hrdliččin hlas, který v Máchově Máji zve ku lásce, totiž patří beze vší pochybnosti hrdličce divoké – tažné a v současnosti v České republice o mnoho vzácnější než běžná hrdlička zahradní. Proč beze vší pochybnosti? Hrdlička zahradní se do střední Evropy dostala poměrně nedávno, ve 30. a 40. letech dvacátého století. V Máchově době se vyskytovala výhradně ve střední a jižní Asii, odkud se začala šířit do Evropy, a to z důvodů dosud neznámých, až na začátku minulého století.

Není divu, že to byla v Evropě (a západní Asii a severní Africe) „původní“ hrdlička divoká, která se v některých kulturách stala symbol lásky a víry. Je o něco menší než obecně známá hrdlička zahradní a působí také štíhlejším dojmem. Zbarvením je však výraznější. Vršek těla je rezavohnědý, hlava je světle šedá až béžová a hruď světle růžová. Výrazným znakem je „zrcátko“ po stranách krku skládající se z několika proužků bílé a černé barvy. Samec i samice vypadají totožně.

Má typický a téměř nezaměnitelný hlas. Je to opakované vrkání, nejčastěji tříslabičné série „rrů rru rrů“, nebo jen „rrů rrů“, někdy také přepisované jako „turr turr“, což dalo hrdličce divoké její latinské druhové jméno (Streptopelia turtur). Hlasově nejaktivnější je v květnu a od druhé poloviny června až do počátku července, zaslechnout ji lze ale v celém období jejího výskytu u nás, tedy přibližně od poloviny dubna až do konce srpna.

V České republice je hrdlička divoká rozšířena téměř po celém území s výjimkou nejvyšších poloh, ačkoli výskyt byl ojediněle zaznamenán i nad 1 000 m n. m. Nejhojnější je v nižších polohách, například na jižní Moravě a v širší oblasti Hanácka.

Česká společnost ornitologická vyhlásila právě hrdličku divokou ptákem roku 2019, a to ze dvou hlavních, arci souvisejících důvodů. Především ji můžeme považovat za indikátor zdravé kulturní krajiny. Ke svému životu totiž vyžaduje mozaikovitou a pestrou krajinu s lesy různé velikosti, lukami, remízky a křovinami.

V posledních letech se stala hrdlička divoká také jedním ze symbolů ochrany ptáků v Evropě. Její populace na úrovni celé Evropy poklesla – podle některých studií až o 80 % od roku 1980. Hlavními příčinami jsou jednak zprůmyslnění zemědělství (a v malé míře i opačné zarůstání zemědělské krajiny v okrajových oblastech), jednak lov, zejména na Balkáně a ve Středomoří. Státy EU při tom využívají legálních výjimek, které umožňuje směrnice o ptácích.

Další podrobnosti, zajímavosti a také inspiraci, jak hrdličce divoké můžete pomoci, najdete ve zvláštním čísle časopisu Ptačí svět, které je zdarma ke stažení zde. Teď aspoň v rychlosti:

Zemědělci mohou pomoci vytvořením mezí nebo biopásů, kde ptáci hnízdí, sbírají potravu, a které plní protierozní funkci. Čím pestřejší bude krajina, tím větší počet druhů se podpoří. Na orné půdě je pro ptáky prospěšné, aby velikost plochy jedné plodiny na půdním bloku nepřesahovala 20 ha.

Každý může podepsat petici za pestrou krajinu a zdravé zemědělství, o které jsme už v Kulturních novinách psali. Hrdličce může pomoci jedině zlepšení stavu zemědělské krajiny. Každý také může věnovat příspěvek na ochranu hrdličky a dalších šesti druhů ptáků ohrožených střelci, traviči a pytláky při migraci prostřednictvím kampaně organizace BirdLife International Flight for Survival (Let za přežitím).

Na přelomu dubna a května vrcholí přílet hrdliček. Hrdlička pozorovaná jeden den v západních Čechách ale může být po týdnu úplně jinde, takže pro ornitology jsou velmi cenné údaje posbírané během jednoho dne na co největším území. Proto s přihlédnutím ke zmíněné máchovské souvislosti, jakož i k tomu, že 1. máj (letos ve středu) je státní svátek, vyhlásila ČSO na ten den pátrání po hrdličce divoké: pozorujte a poslouchejte na prvomájových vycházkách (případně i na cyklovyjížďce), jestli neuvidíte nebo neuslyšíte hrdličku divokou. Ideálně v dopoledních hodinách nebo v podvečer. I když v této roční době se hrdličky ozývají během celého dne, po poledni jejich aktivita klesá. V souvislých lesních porostech, jakož i v lidských sídlech a na zahradách je přitom pozorování hrdličky divoké krajně nepravděpodobné až vyloučené.

Zaznamenejte, prosím:

– čas (od–do) vycházky;

– souřadnice místa začátku vycházky; pokud hrdličku uvidíte nebo uslyšíte, pak i souřadnice prvního místa pozorování hrdliček divokých;

– počet pozorovatelů (víc očí víc vidí);

– počet pozorovaných hrdliček (celkový i při prvním pozorování, včetně nuly!). Získání i negativního pozorování je pro nás velice důležité. Jen tak se dozvíme, že někdo v místě po hrdličce pátral a nebyla tam.

Zjištěné údaje zadejte nejpozději do 12. května 2019, a to prostřednictvím jednoduchého Google formuláře bez jakékoliv registrace. Zkušenější pozorovatelé a spolupracovníci ČSO mohou použít důmyslnější a podrobnější databázi faunistických pozorování Avif, pro větší pohodlí a zadávání přímo v terénu pak mobilní aplikaci.

O výsledcích celostátní akce budeme čtenáře Kulturních novin informovat. Znovu připomínáme, že v rámci prvomájové akce mají význam i negativní údaje. Ostatně ani když hrdliččin hlas zrovna nezaslechnete, můžete na vycházce v přírodě zažít příjemné zážitky, o lásce nemluvě.