Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Couéism

Émile Coué na snímku neznámého autora

Francouzský lékař Émile Coué (1857–1926) založil svoji metodu na pozitivním myšlení – hlavní terapií bylo opakování mantry „Den od dne se cítím lépe a lépe“. V zásadě jistě dobrá myšlenka, ale její dogmatické uplatňování může dopadnout špatně, jak dokazuje následující příběh z praxe, zaznamenaný Alarichem.


Neurolog a majitel sanatoria pro léčení podle zásad couéismu přišel ráno do svého ústavu a ptal se vrchní sestry, jak se daří jednomu z jeho vzácných pacientů.

„Špatně, pane doktore,“ prohlásila sestra.

Lékař se zamračil:

„Bože, sestro,“ povídá, „vy jste se ode mne dosud nic nenaučila. Neříká se: nemocnému se daří špatně! Říká se: nemocný se domnívá, že se mu daří špatně.“

Druhého dne přišel neurolog k ranní vizitě a svlékaje si kabát ptal se sestry, jak se daří onomu nemocnému.

Poučená sestra odpověděla:

„Nemocný, pane doktore, se domnívá, že v noci zemřel.“


Alarich, vlastním jménem Oldřich Hlaváč (1895–1942) provozoval stomatologickou praxi, byl sběratelem lékařských anekdot, překladatelem Džibránova Proroka i předsedou výboru Umělecké besedy a za druhé světové války byl popraven pro odbojovou činnost. Ukázka pochází z knihy Alarich a ti druzí. Medicína v županu a jiné historky, Praha, 1969.