Čtrnáctideník Kulturní noviny

19. číslo pondělí 6. 5. 2019

Téma Domov,Osobnosti

Kundera, Havel a úděl Střední Evropy

Země, o nichž je řeč. Autorem je autor.

Pár slov na téma prostoru, v němž žijeme.

1. dubna oslavil své 90. narozeniny Milan Kundera, mysterijní autor, který jako jediný český spisovatel dosáhl ve 2. polovině 20. století skutečné (nikoli slovníkové) světové slávy, na kterou v 90. letech zaútočil jen jediný konkurent – Václav Havel ... více »

Společnost a politika Domov,Politika

Světu svědčí pestrost

Foto Tomáš Koloc.

Přinášíme text projevu advokáta Vítězslava Dohnala na veřejném shromáždění v Táboře v pondělí 29. dubna. Kromě titulní pestrosti se věnuje i stavu „justice“, rovnosti před zákonem a (ztracené) důvěře ve státní instituce.

Děkuji organizátorkám za možnost promluvit na této akci. Působím v Táboře 11 let jako advokát a předtím jsem se v neziskových organizacích věnoval dalších 10 let právu životního prostředí. Za tuto svou praxi jsem zažil jistě stovky a možná dokonce t ... více »

Komentář Politika

Politická ulice

Ivan Hoffman. Foto archiv

Většina pouličních protestů má u nás charakter volnočasové aktivity politických nadšenců.

Politika se provozuje buďto v parlamentu, anebo na ulici. Výjimečně se stane, že politická ulice má navrch a demonstranti pootočí kormidlem historie. Naprostá většina pouličních protestů má ale u nás charakter volnočasové aktivity politických nadšen ... více »

Společnost a politika Domov,Politika,Dokumenty

Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům

Delegáti V. sjezdu KSČ v sále holešovické Domoviny. Foto archiv

Připomínáme text letáku, kterým sedm umělců (Josef Hora, Marie Majerová, Helena Malířová, Stanislav Kostka Neumann, Ivan Olbracht, Jaroslav Seifert a Vladislav Vančura) protestovalo proti gottwaldovské radikalizaci na V. sjezdu Komunistické strany Československa. Letos od těchto sporů uplynulo 90 let. Z více důvodů jsme přesvědčeni, že se netýkají jen komunistů, ba ani jen politické levice. Demokratické poměry a kultura dialogu v politických stranách jsou důležité pro poměry v celé společnosti.

KSČ prožívá v poslední době krizi, jež ji hrozí zničit jako bojovnou dělnickou stranu. V době, kdy nápor reakce na pracující třídu se zesiluje, staly se v komunistické straně události, jež všechno dělnictvo a všechny příslušníky strany naplnily odův ... více »

Komentář Domov,Věda

Proč mám(-e) rád(-i) ptactvo

Foto Tomáš Koloc.

Osobní vyznání a mozaika vzpomínek z jedné environmentálně sociologické ankety mezi členy České společnosti ornitologické (ČSO).

Myslím si, že svým členstvím v ČSO, ochranou ptactva, zájmem o ně, šířením informací o avifauně mezi svými známými apod., prostě jakoukoliv činností na toto téma, které se věnuji, mohu – trochu – ovlivnit např. to, že ptáci budou lépe chráněni, že j ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Tulákem po nerodných krajích

Sonny v osmdesátých letech. Foto archiv

Jako pozvánku na páteční akci v HaDivadle přinášíme ukázku z knihy vzpomínek Branou nebes ku blankytu! na promovaného člověka Miloslava Sonnyho Halase od Josefa Šamánka, kterou vydává nakladatelství SURSUM v Tišnově.

Uháněli jsme ve vlaku Rumunskem a míjeli pracující, zevlující a mávající lid. Minuli jsme pár pěknějších osad, Neudorf, Zabrana Romána, Hunedoara, ostatní vypadaly prachbídně. „Tak ubitě to tady nemohlo vypadat ani za Michala,“ vzpomněl Sonny na řík ... více »

Poezie Kultura

Olav Hauge: Když na věc přijde

Obrázek nebo fotografie#25171

Vzkaz básníka učencům.

Rok za rokem nad knihami sedáš skloněn, nasbírals vědění víc než pro devět životů. Když na věc přijde, tak málo člověk potřebuje, a to málo srdce odedávna zná. V Egyptě nosil bůh učenosti hlavu opice. přeložil Josef B. Michl ... více »

Fejeton Kultura

Synchron

Foto a výřez autor.

Něco o „náhodách“.

Když C. G. Jung přišel s pojmem synchronicity (a fakticky tím, že dokázal, že stejné se přitahuje, čímž vyvrátil pojem náhody) tak to byla fakt věc! Ačkoli už bych se nad náhodami-synchronicitami ve svém životě neměl pozastavovat, nedá mi to a divím ... více »