Čtrnáctideník Kulturní noviny

20. číslo pondělí 13. 5. 2019

Téma Domov,Věda

Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu

Pouštní krajina na Arabském poloostrově. Foto Peter Dowley, Wikimedia Commons

Péče o krajinu v době klimatické změny je věcí navýsost politickou, jak jsme psali například v 15. čísle KN. Přitom ale neztrácí nic ze své praktické podstaty. Proto přinášíme komplexní článek Ing. Viléma Jurka, který o přírodu – převážně na jižní Moravě – aktivně a prakticky pečuje nejen, ale především v rámci spolku Rezekvítek už rovných deset let.

  K suchu už bylo řečeno mnoho, takže hrozí kopírování už dávno řečeného. Najednou se roztrhl pytel s odborníky a každý problematice sucha rozumí jako emeritní profesor bioklimatologie. V diskusi zavládlo teoretizování a pitvoření se, kam že nám miz ... více »

Společnost a politika Domov,Věda

Hippokratés by zaplakal

Reklamní leták z roku 1901. Foto Tomáš Koloc.

V poslední době slýchám ve zvýšené míře od blízkých lidí otřesné případy setkání se zdravotníky. Rozhodla jsem se o pár z nich promluvit veřejně, protože si nějak nechci zvykat na rezignaci, která má velmi daleko ke smíření se.

Táta mého kamaráda umíral na rakovinu a až těsně před smrtí se svěřil rodině, že si od něj jistý doktor (špičkový primář pražské nemocnice) vzal milión korun s tím, že mu dohodí léčbu svého kamaráda (neudělal pro něj nic, a hlavně tatínek asi měsíc ... více »

Společnost a politika Domov,Osobnosti

Hippokratův misionář

Jan Palacký. Foto Jesuit.cz

Koncem minulého roku v Brně zesnul kněz a lékař P. MUDr. Jan Palacký SJ, člen řeholního společenství Tovaryšstvo Ježíšovo. Na Moravu se tento jezuita vrátil po mnoha letech služby v převážně exotických zemích. Touha pomáhat lidem u něj přetrvávala od mládí do pozdního věku. Jeho mladistvé sny o misiích v Rusku sice zůstaly nenaplněny, na druhou stranu působení na Madagaskaru, v Bolívii a v Albánii jeho kněžský apoštolát i medicínskou praxi naplnilo vrchovatě.

Jan Palacký se narodil 21. 12. 1937 v Brně do rodiny lékaře Aloise Palackého a Pavly Palacké roz. Žaludové. Měl tři bratry a jednu sestru. Brzy po narození Jana rodina Palackých přesídlila do Uherského Hradiště, kde se Alois Palacký (1906–1976) stal ... více »

Kultura a umění Kultura

Nás nedostanou!

Foto archiv autora

Divadelní spolek Proměna, žižkovský soubor vitálních seniorek, dělá dobré sousedské divadlo.

Pojem sousedské divadlo většina ochotníků neslyší ráda. Historicky je to jedna z raných fází novověké divadelní tvorby v českém jazyce někdy v počátcích národního obrození. V současnosti se nezřídka používá jako eufemismus pro amatérské divadlo bez ... více »

Kultura a umění Kultura

Po stopách dobrých i hořkých

Obálka knihy. Repro archiv autorky

K německému vydání poezie Milana Hrabala.

Milan Hrabal je současný autor, který má v české literatuře své neoddiskutovatelné místo. Kromě vlastní tvůrčí činnosti je neméně známý i druhý pól jeho tvorby, a to tvořivá činnost překladatelská a editorská. Věnuje se jí se stejnou odpovědností, s ... více »

Poezie Kultura

Milence k narozeninám

Freska z Pompejí. Repro Neapolské archeologické muzeum

Báseň Sexta Propertia, římského autora elegií žijícího v prvním století před Kristem.

Podivil jsem se věru, co Múzy tak časně mi nesou, když jsem je před ložem zřel v zardělém úsvitu dne. Přinesly zvěst, že narozeniny milenka slaví; poté na její zdar třikráte zatleskly v dlaň. Ó kéž bez mraků mine ten den, šum větrů ať zmlkne, rozvln ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Proti všem

Pomník na místě bitvy. Foto archiv

V noci z 19. na 20. května 1420 se odehrála bitva husitských vojsk s jízdními královskými a křižáckými oddíly u Poříčí nad Sázavou. Podle historických zjištění, založených na interpretaci kronikářských záznamů, to ovšem byla spíš jen jakási šarvátka („srážka“) a odehrála se blíže Městečku (nad Sázavou). Za rok si budeme připomínat 600. výročí této bitvy; v samotném Poříčí už začali zkrášlovat tamní donedávna trochu zarostlý pomník. Letos přinášíme její barvité líčení z pera Aloise Jiráska.

  Pod večerním nebem, na úpatí černých vrchů a chlumů, v rovince otočené Sázavou, černaly se vozové hradby táborského ležení. V šeru vypadaly jako rozlehlá tvrz, ale tmavá, pustá, jako vymřelá. Pojednou tam zahlaholila pronikavá návěští polních trub ... více »

Fejeton Kultura

Čas šoumenů

Maska aljašských Eskymáků. Foto Dallas Museum of Art

Nejen o nadcházejících evropských volbách.

Takže Ukrajinci si zvolili do čela státu televizního baviče. Optimista by mohl zajásat, že slovo tělem učiněno jest: tak dlouho hrajete v televizi nýmanda, který se stal prezidentem, až tomu lidé uvěří a zvolí vás prezidentem i bez zkušeností a prog ... více »