Poezie Kultura

Řeč přeoraná nelítostnými pluhy

Otakar Hůrka: Chalupa v Posázaví

V básních Josefa Topola se to jen hemží obrazy spojenými s řekou, železnicí, zahrádkou a každodenním vesnickým životem. Poříčí nad Sázavou a krajina v jeho okolí jsou v jeho poetickém díle dobře čitelné.

 


Epika I

Sestře

 

A dřív než se setmí

dokud nemusím nad závějí

svítit petrolejkou či zažehnout svíci

(jak se tomu říkalo když básnili

z milosti Vídně v Čechách Lumírovci)

než mi omotá hlavu

ohlávka únavy a údy sváží

postraňky nehybnosti:


Ještě něco povědět o jedné smrti

zjevivší se v dýmání lokomotivy

oblíbené symfonii Antonína Dvořáka

který bez propustky na peron

se kořil okřídleným soukolím

stejným jaká na služební čepici

nosil můj otec: Bohužel

to nezabránilo jeho rychlému konci


Stalo se to v padesátém devátém

na cestě z Čerčan: Kvetly jabloně

z velocipedu ho srazil kluk na motocyklu

Starý četník sloužící ještě za protektorátu

varující před šťárami gestapa

řekl mamince: Nedělejte s tím nic

hoch má strýce na OV KSČ v Benešově

a manžela vám to nevrátí -

Co si na něm vezmete?


Nevzali jsme si nic

jenom matce to nadosmrti zlomilo srdce

A zatímco jsme truchlili

má činorodá astmatická sestra

seprala v škopku zkrvavené hadry

jak došly z nemocniční márnice

Potom špínu smíchanou

s otcovou krví nesla na hnůj

Přistihl jsem ji při tom a řekl jí:

Sluší se to v zemi Karla Jaromíra Erbena?

Hrubě jsem jí škopek vzal z rukou

a vylil TO pod jabloní


Za stodolou ve stráni nad kterou

ON popoháněl ta okřídlená kola

proč to neříci: Ajznboňák a topič

v nejhorších letech za Hitlera

tam z lokomotivy shazoval kusy uhlí

(které porozkrádali jiní než se vrátil)

jenom aby nemrzly děti

a když nebyl široko daleko mlýn

jezdil po Sázavě s ruksakem žita

abychom nehladověli

(při jeho cestách byly prohlídky

a zrní se slehlo jak se klepal)

Nakonec si obilí šrotoval sám

v něčem co vypadalo jak keltský oltář

Z mračské žuly ho vytesal

jeho otec Alois můj dědeček

když Ferdinand ďEste na Konopišti

zakládal velkolepý park

a střílel kachny


Drahá sestro: Ani na chvíli

ani nikdy později ani teď

ti nemám za zlé cos chtěla učinit!

Šaty člověka po něm špínu a krev

spravedlivý Bůh svěřuje čistým duším

 

Řeč o řeči

Nejsou věty ani chudinké věty
natož bohatá souvětí
věty rozvité jak ty paprskovité
stezky v polích vedoucích na hřbitovy
k poutním kostelům a do hospod
Je tu scelená prázdná krajina
vylidněná od ptáků odplacená
Je tu řeč kterou se neumíme pozdravit
řeč přeoraná nelítostnými pluhy
zem po melioraci odstavená
od prsů studánek a mokřin
(ještě předloni tu kníkaly čejky!)
Už se neboříme v bažinách žíznivého léta
jdem bez závrati vymezenými cestami
uprostřed lánů v duchu přemíláme
sypkou saharu prázdných slov

 

Poříčí

Měl jsem za to že to je Sázava
řeka mého života
ale byla to Léthé
Zapomnění?
Je tam dosud v poli kaplička
a viditelně překáží
traktorům v lánu obilí
(v kterém jsme se – jak je to dávno? –
zběsile milovali!)
a přece ji oborávají
a nikdo si až dosud netroufal
řečeno stručně: sejmout ji a konec
Jako by tam stálo znamení
s výstrahou: poškození se trestá
Ještě v minulém století
(říkala mi moje babička)
se tam vyorávaly kosti a meče
chabé pařáty dávné bitvy:
Roku čtrnáctset dvacet tam bojoval Žižka
s katolickými pány
Je to dávno
Ale nad krví jednou prolitou
je těžko jen zakrákorat
nedá se vybagrovat
ani se nad ní nedá prásknout bičem
Buď je to právě v tom
Anebo to už není v ničem

 

 

Libor Vodička a Tomáš Koloc v KN in memoriam o Josefu Topolovi zde.

Tomáš Koloc v KN o inspiraci Josefa Topola dílem Fráni Šrámka zde.