Kultura a umění Kultura,Osobnosti,Média

Vzpomínkové zrcadlo brněnského novináře

Obálka knihy

Druhé vydání knihy Pozdní sběr představuje soubor básní, vzpomínek i novinářských textů Ladislava Vencálka a tvoří svébytné zrcadlo brněnské kultury a historie.

Ladislav Vencálek (1936) je brněnské veřejnosti znám především jako novinář. Začínal koncem 60. let v časopise Zálesák, po jeho zrušení v roce 1969 se živil jako osvětlovač v divadle. V roce 1972 nastoupil do Brněnského večerníku, z něhož byl jako nečlen KSČ nucen odejít v roce 1975. Podařilo se mu uchytit se ve Svobodném slově, novinách zřizovaných Československou stranou socialistickou, kde setrval až do konce těchto novin i strany v roce 1996.

Svobodné slovo patřilo za socialismu mezi oblíbené noviny, poněvadž nebylo natolik svázáno ideologickým chomoutem jako orgány KSČ Rudé právo a Rovnost. Povaha redakce se také okamžitě projevila v roce 1989 – redaktoři dali při demonstracích prostor balkonu budovy Melantrichu na Václavském náměstí v Praze k dispozici zástupcům Občanského fóra.

Ladislav Vencálek byl po většinu svého působení ve Svobodném slově členem jeho brněnské redakce. Díky tomu získal značný přehled o osobnostech Brna z nejrůznějších oborů, zvláště pak v oblasti kultury. V knížce Pozdní sběr, která je antologií jeho volné tvorby (povídky, básně) a výběrem z novinářských příspěvků, patří soubor textů, v nichž defilují brněnští umělci či osobnosti brněnské historie (například židovské) k nejzajímavějším. Také značný prostor věnovaný místopisným textům o Brně potěší jistě leckterého čtenáře – a to i mimobrněnského.

Ladislav Vencálek psával po roce 1989 také do Literárních novin, a zvláště pak do brněnského nezávislého časopisu Konec konců, který byl pozoruhodným periodikem s kvalitním a promyšleným obsahem. Jeho jméno by nemělo zapadnout.

Vencálkova kniha je pestrou mozaikou různorodých textů, v nichž si čtenář pro sebe jistě něco zajímavého najde. Zvláště pak čtenář Brňan. Milými drobnými kresbami ji ozdobil výtvarník Jan Steklík. K publikaci je přiloženo CD, na němž sestavil brněnský hudebník a redaktor Jan Dalecký písně Divadla v podloubí z let 1962–64. V nich jako většinový autor textů figuruje Ladislav Vencálek a autor hudby a klavírista Jiří Bulis, pozdější velká postava brněnské kultury.

Ladislav Vencálek: Pozdní sběr, Littera Brno, 2019, vydání druhé, doplněné.