Čtrnáctideník Kulturní noviny

28. číslo pondělí 8. 7. 2019

Téma Politika,Média

Whistle versus fízl: Jednomu kriminál, druhým místo na ministerstvu vnitra

Foto Tomáš Koloc.

11. duben 2019 je pro světové whistleblowerské hnutí významným datem. Toho dne vydal ekvádorský prezident Lenín Moreno (ano, jeho „kmotr“ byl zakladatel Sovětského Ruska) Australana Juliana Assange, který se téměř devět let skrýval před britskou administrativou v budově ekvádorského velvyslanectví v Londýně... 

„Whistleblowing (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali jako označení pro případy, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace – wh ... více »

Společnost a politika Věda

Cukrovka jako civilizační fenomén (dokončení)

Foto Tomáš Koloc.

Masivní rozšíření cukrovky (diabetes mellitus), tedy narušeného metabolismu glukózy – jedné ze základních komponent lidské stravy, je klíčovým symptomem, který vypovídá o lidské civilizaci na počátku 21. století. Následující text se pokouší upozornit na některé aspekty toho, jak společnost k této nemoci a její terapii přistupuje.

V minulém článku jsem nastínil ohromující rozsah „diabetického“ fenoménu a také dva základní přístupy, které se vůči němu vyhraňují a jsou v podstatě založeny na dilematu nevyléčitelná versus vyléčitelná nemoc . Dosavadní oficiální medicínské pojet ... více »

Komentář Média

Pracovní sen

Ivan Hoffman. Foto archiv

Neznám větší marnost, než mít za marnost slovo. 

Měl jsem teď jednou sen. V mém případě to byl pracovní sen, neboť v něm šlo o slova, co těžknou vlastní vahou. Na ději příliš nesejde, byl kostrbatě naivní, jak tomu ve snech bývá. Alespoň tedy v těch mých, ve kterých nenaslouchám, nýbrž klopotně za ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Reakce na „Co si beru na cestu“ v rubrice poezie KN 25/2019

Ivan Skála, vl. jm. Karel Hell (1922-1997)

Komentář spolupracovníka KN k uveřejnění básně Ivana Skály. 

Rubrika Poezie v KN přináší různé básně – kvalitou, povahou, stářím. Proto také báseň doprovází komentář. A právě ten je u básně  Ivana Skály „Co si beru na cestu“ podle mého mínění kamenem úrazu a důvodem této reakce. Obhajuje totiž Skálovu tvorbu ... více »

Poezie Kultura

Gerrit Komrij: Báseň

Pomník knihtisku v Berlíně. Foto Walk of Ideas

Ukázka z tvorby nizozemského básníka, dramatika a publicisty (30. března 1944 – 5. července 2012), prvního nositele čestného titulu Dichter des Vaderlands.

První řádek tak ten zahajuje. Druhý je jedenáctý odzdola. Třetí řádek území vymezuje. Čtvrtý se druhému podobá. Pátý vás najednou děsně šidí. Šestý řádek ten tucet rozřízne. Sedmý řádek za nos vodí. Osmý je vážný. Anebo opačně. Devátý znovu totéž op ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Hoteliér disidentem

Foto Wikimedia Commons

Ze vzpomínek Friedricha Torberga.

Následující rozhovor, doložený jedním z obou účastníků, se právě tak dobře mohl odehrát v Rakousku, přihodil se ale v sousedním Bavorsku. Se smířlivým ohledem na mezitím realizovanou náhradu škod si odpustím bližší údaje o místě děje a o hotelu, kde ... více »

Fejeton Kultura

Vysvědčení

Foto Tomáš Koloc.

Fejeton o posledním dni školy.

Denně chodím do práce kolem základní školy, kde se před prvním zvoněním scházejí žáci, a i když nezvolňuji chůzi (protože jdu většinou pozdě) vidím příběhy. Asi před půl rokem jsem viděl jeden, který jsem nazval „Tři tetičky-sudičky a strach“: Když ... více »