Čtrnáctideník Kulturní noviny

34. číslo pondělí 19. 8. 2019

Téma Domov,Kultura,Osobnosti

Zapomenutý pozoruhodný autor dosud živé písně

Vladimír Šťastný - zdroj Wikipedie

Vladimír Šťastný byl žákem významného bohoslovce a sběratele moravských lidových písní Františka Sušila. Přátelil se s dialektologem Františkem Bartošem i hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Časopisecký redaktor, kněz, básník, autor a editor duchovních písní přispěl významně ke kulturnímu životu Brna i Moravy na konci 19. století a zanechal po sobě mimo jiné „velehradskou hymnu“. V Brně však na něj zapomínáme.

Když jsme s mým otcem v roce 2014 uspořádali první setkání u nově postaveného památníku moravským patronům, svatým Cyrilovi a Metodějovi, na jižním svahu nejvyššího kopce Vysočiny Javořice, tedy symbolicky na „západní hranci říše cyrilometodějské“, ... více »

Komentář Domov

Odborník

Ivan Hoffman. Foto archiv KN

K letošní hraboší kalamitě.

Stanislav Jerzy Lec: „Vždy se najdou Eskymáci , kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder.“ Kdysi to byl vtip, ale když se dnes najde ornitolog, který poradí zemědělcům, jak vycházet s přemnoženými hraboši, nikdo se nesm ... více »

Komentář Politika

O Okakalovi, jeho dvoře, a jiných věčných králích

Foto Tomáš Koloc.

Každý samec má svou samici, každý optimistický režimní hymnus svou pohřební parodii.

Jdeme zas na výlet s Jardou a tentokrát i jeho synkem Honzíkem a vymýšlíme si. Honzík, který brzy nastoupí do druhé třídy a dosud nemá televizi ani mobil, má ve zvyku všechno, co vypráví, prožívat skrze bytosti, které vytváří. Někdy nás nechá, aby ... více »

Společnost a politika Domov,Vzdělávání,Osobnosti

Učitel neslyšících, o kterém bylo hodně slyšet

Jan Kouřil. Foto archiv města Ivančice

V nedožitých devětadevadesáti letech zesnul 4. srpna 2019 pedagog Jan Kouřil. Žil s rodinou v Moravských Bránicích, jeho učitelským, sokolským i dalším působištěm byly po desetiletí nedaleké Ivančice. Svou činností ve specializované profesi učitele neslyšících přesahoval hranice regionu. Taktéž se na stáří vpravil do role svébytného fejetonisty.

Byl to zvláštní pohřeb. Smutečních hostů bylo tolik, že se nevešli do obřadní síně. A zatímco ven proznívala otevřenými dveřmi hudba, někteří lidé jako by ji nevnímali. Živě na sebe gestikulovali a něco si posunky sdělovali. Byli to totiž neslyšící ... více »

Společnost a politika Domov

Moknutí v nížině i na hoře aneb tři dny a tři noci na severozápadě

Vzácná saská renesance v Benešově nad Ploučnicí. Foto Wikimedia Commons

Vzpomínka na vandr z Ústí nad Labem do České Lípy, kdy meteorologům velmi vyšla předpověď počasí. Bohužel.

Celý čtvrtek si zvyšuju optimismus vybranou předpovědí a to tou, že bude pršet jen sem tam. Tu od ČHMÚ, která slibuje vícedenní chcanec, ignoruji. Pytlíkuji věci, první nezabalené objevy: nemám kartuši do vařiče (ale co, oheň bude, pršet nebude!) a  ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Tvorba Rostislava Magni se uzavřela před pětadvaceti roky

Rostislav Magni s manželkou, malířkou Růženou v polovině 80. let minulého století. Foto: Jan Dočekal

Ohlédnutí za výtvarníkem, jenž byl osudově spojen s rodným krajem.

 Když se řekne vysočinský umělec , mnozí, i ti, kteří o výtvarném umění něco vědí, slyší: kumštýř, nepřekročivší významem sumární hranice kulturních center regionu . Nutně ale platí, že i v regionech byli a jsou umělci, kteří bez ohledu, jak dalek ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Oslava papírové pyramidy

Pomník Jaroslava Vrchlického v Kutné Hoře. Foto archiv

Ohlédnutí za literárním skandálem, který zahýbal českou společností na počátku minulého století.

Byla to velká sláva, když český národ slavil padesátiny Jaroslava Vrchlického. Z dnešního hlediska je jistě pozoruhodné, že básníkovo jubileum se stalo věcí veřejného zájmu, stejně jako to, že padesátník byl oslovován jako „velebný kmet“. Ale jak už ... více »

Poezie Kultura

Stá zrada, stý klam, stá lež

Má cigareto, družko jediná

S odstupem času se nabízí otázka, zda „Long Tom“ Jaroslavu Vrchlickému přeci jen poněkud nekřivdil. Ve skutečnosti nebyl jen „veselý a svěží tanečník“ a jeho poezie zdaleka nebyla až tak bezproblémová a konformní, jak by mohly nasvědčovat ukázky vybrané do čítanek.

  Nebude jiný svět! Hleďme mu rozumět, on pán je, my jsme sluzi; o něco sázíme, v prachu se plazíme a plod seberou – druzí. Nebude jiný svět! Spousta jen cetek, tret… On zdroj a my v něm pstruzi; šupinou zablýsknem, nestýsknem, nevýsknem, nás chytí ... více »

Fejeton Kultura

Kvadratická rovnice

Obrázek nebo fotografie#25976

Děkuji Vám, pane profesore.

Ten maturitní ročník 1938/39 na brněnském učitelském ústavu byl provázen dramatickými událostmi, jen co je pravda. Na veřejnosti i ve škole. Po všeobecné mobilizaci přišel Mnichov se záborem pohraničí. To byl jen krok k okupaci v březnu. Ve třídě př ... více »