Společnost a politika Domov,Vzdělávání,Osobnosti

Učitel neslyšících, o kterém bylo hodně slyšet

Jan Kouřil. Foto archiv města Ivančice

V nedožitých devětadevadesáti letech zesnul 4. srpna 2019 pedagog Jan Kouřil. Žil s rodinou v Moravských Bránicích, jeho učitelským, sokolským i dalším působištěm byly po desetiletí nedaleké Ivančice. Svou činností ve specializované profesi učitele neslyšících přesahoval hranice regionu. Taktéž se na stáří vpravil do role svébytného fejetonisty.

Byl to zvláštní pohřeb. Smutečních hostů bylo tolik, že se nevešli do obřadní síně. A zatímco ven proznívala otevřenými dveřmi hudba, někteří lidé jako by ji nevnímali. Živě na sebe gestikulovali a něco si posunky sdělovali. Byli to totiž neslyšící a zesnulý byl jejich učitelem. Milovaným učitelem. Dlouhá desetiletí sloužil nejen jako pedagog, ale i jako odborně a manažersky neobyčejně zdatný ředitel školy pro neslyšící v Ivančicích, do níž nastoupil v roce 1947.

Jan Kouřil (1920–2019) zemřel v nedožitých devětadevadesáti letech a tudíž na pohřbu z pochopitelných důvodů absentovali jeho vrstevníci. Smuteční hosté nejrůznějšího věku však svým počtem prozrazovali, pro kolik z nich byl i ve svém věku důležitý. Jako veřejně činný člověk totiž zasáhl zeširoka do života kulturního i spolkového v Ivančicích a okolí. Byl příkladnou osobností učitelského stavu, který se rekrutoval z předválečného Učitelského ústavu v Brně a na vesnicích a menších městech hrál několikerou roli. Jan Kouřil byl přesvědčeným sokolem, dobrovolným hasičem, amatérským hudebníkem i zdatným ochotnickým divadelníkem (dlouholetý režisér Divadelního odboru Sokola Ivančice). Miloval hudbu a se svou ženou často navštěvovali koncerty nejen v Ivančicích, ale zajížděli i do Brna a do dalších míst.

Po odchodu do důchodu neustával v intenzívním společenském životě. Když jej opustila milovaná manželka, snažil se – i přes svůj pokročilý věk – po svém překonat smutek nad její ztrátou: koupil si počítač, začal psát krátké fejetony, „drobničky“,  a nedostatek fyzických kontaktů nahradil čilou aktivitou v digitálním prostoru. Po léta si vedl blog na webu Lidových novin. Psal do něj vzpomínky ze života osobního i kantorského a úvahy na různá aktuální témata. Sám sebe v autorském profilu charakterizoval takto: „Stařeček, který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači, který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.“ Jeho Drobničky vyšly tiskem ve třech svazcích v Ivančicích. Jako přesvědčený sokol zakončoval svoje texty i veřejné proslovy pozdravem: „Nazdar!“

V posledních letech jeho blogerská aktivita mírně ustávala, ale byl stále pilným čtenářem – mimo jiné i našich Kulturních novin, kde jsme uveřejnili jeho půvabný a vpravdě symbolický text Odletěly. V souvislosti s touto vzpomínkou na významného učitele a skvělého člověka uveřejňujeme v aktuálním vydání biografický fejeton Kvadratická rovnice.