Poezie Kultura

Chvíle podzimní

Foto Tomáš Koloc.

Báseň Émila Verhaerena v překladu Jaroslava Vrchlického (z knihy Moderní básníci francouzští).

Mým je tvůj smutek, jeseni ty snivá,
zvon severákem jenž mi v ucho splývá,
to listí zlaté na zemi a krvorudé
na mechu, na rybníku, v cestách všude
mé slzy, stromů slzy, mé jsou krvorudé.

Mým je tvůj smutek, jeseni ty snivá,
ty záchvěvy, ta rozevlaná hříva!
Ty keře zdrané a zmítané v změti,
jichž třísky alejí a dlažbou letí,
mé ruce jsou to vzpjaté k nebi, ku objetí!

Mým je tvůj smutek, jeseni ty snivá,
to, v kolejích cest, v hvozdě co tam stlívá,
co tam se svíjí a se k zemi chýlí
jak rozťatý strom naříká a kvílí
jsou nářky mé, jež v noc a nic se chýlí.


Émile Adolphe Gustave Verhaeren (1855–1916) byl belgický spisovatel, přední představitel symbolismu, šestkrát nominovaný na Nobelovu cenu (původním povoláním právník). Z jeho díla je nejznámější kolektivní drama Svítání a básnický cyklus Trilogie rozvratu, napsal také odborné studie o Rubensovi a Rembrandtovi.