Fejeton Kultura

Úvaha psaná ve Vahách

Obrázek nebo fotografie#26392

Každý čas má svoji váhu, náladu, charakter, důležitost. Snad jen ten fyzikální nemá žádný atribut, pokud to není smrt. Žitý čas je ale pestrý jako svět a člověk jej žije, aniž by si fyzikální čas připouštěl příliš k mysli. A takový pak, v čase Vah, s utrženým jablkem, stojící na zahradě, zvažuje: Co jsem vše udělal a neudělal, co jsem stihl, nebo promarnil? A váhá, čemu dát váhu. Né tak na jižní polokouli, kde se jakoby v Beranu váhá, jakým směrem vyrazit, co zasít a kde a jak spěchat nebo nechat. Ač všichni ve Vahách, váháme jednotně různě.

- - -

Občas chodím okolo jakéhosi „maximarketu“ se psy na procházku. Ještě občasněji do toho „stroje na zdroje“ vstupuji pro koupi zbytků těl (konkrétně krky) potomků ptačích dinosaurů s obchodním názvem „kuře“. Tak to dopadá, když vegetarián chová psy.

Tento existenciální paradox však není předmětem této úvahy. Předmětem je situace před „maximarketem“, zaznamenaném při výstupu z tohoto zařízení, po koupi zmíněných částí těl.

Přicházeje k východu vidím skrze skla hemžení postav ve zneklidňující blízkosti od místa odložených psů. Proto zrychlím kročeje a napřímím se, hledaje zrakem zanechané čtvernožce. K mému překvapení nejsou čtvernožci příčinou hemžení, hluku a nadávek křižujících prostor před vstupem. Těsně za vstupními dveřmi tedy ustupuji podél zdi vlevo ke psům, kteří vzruch lidí vůbec nesledují. Pes zírá na horkovzdušný balón vznášející se v dohledu a fenka pozoruje mouchu lezoucí jí po tlapě. To mě uklidnilo, protože představa, že dvacet dvounožců potyčkuje s mými dvěma čtvernožci mě vyděsila. Chtěl jsem zavelet a se psy opustit prostor co nejrychleji. V ten okamžik ale náhle vypukla poměrně intenzivní rvačka několika vůdčích jedinců, po které se v mžiku válely na zemi čtyři osoby s různými povrchovými zraněními. Intenzita střetu zjevně překvapila i příslušníky obou skupinek, které od sebe odskočily a zesílily palbu nadávek a lamentace. A teprve teď jsem zazřel obě skupinky v jejich různosti. Na stranu od čtveronožců ustupovala skupina sivých tváří, pestrých sukní a tesilových kalhot (olaši) a na stranu ke čtvernožcům skupina bizarních jednotlivců, kterou známe pod signaturou „světští“. Olaši ustupovali ke svým vozům (různě starým Mercedesům) k výjezdu z parkoviště a světští ke kamionům u rampy. Ale jádro nejbojovnějších zůstávalo na dostřel nadávky a pomáhali zbitým v odsunu. Olaši pomalu opouštěli parkoviště za skučení pneumatik. Světští zůstávali a hlasitě hodnotili situaci. Pochopil jsem, že jde o peníze. Po uklidnění zůstával na místě i nejaktivnější ze světských, nejsilnější slovem, v nádherně vyšívané kožené bundě s mexicky vyvedeným nečitelným nápisem na zádech, prcek, obíhající zbylé jednotlivce a cosi neustále vykřikující už i v momentě, kdy ostatní ztichly a jen pozorovali jeho rejdění. Náhle se nepřirozeně zasekl, zastavil v pohybu, zmlkl a vzápětí ze sebe vyrazil: „Co je to za cygany? Co jedí?“

V momentě mnou projela jako blesk celá genealogie veškerenstva, výběru kultur, ras a národů. Prcek, v jistě ritualizovaném rčení, vyjevil podstatu vytváření rozdílností, vzniku poddruhů a druhů, celého systému živočišného vývoje, ze kterého vzniklo lidstvo a neustále vznikají kulturní okruhy, etnické skupiny a národnosti.

Tato pestrost lidstva fascinující různými formami, ale zdrcující svojí násilnou konfrontací; tento stav dědictví zvířecí říše kanibalistické ekologie nepřekonatelné žádným intelektuálním konceptem periodicky devastujícím kultury jsou témata pro nadcházející stav desetimiliardového lidstva.

Je možné, že by lidstvo ve své různosti bylo schopno akceptovat glajchšaltované hodnoty korporátních průmysloobchodních organizací, nebo se bude lidstvo ve své pestrosti prát i o pozemky na Marsu?

Je možné, že žádné řešení spojení různosti a jednoty neexistuje, protože příroda takto není postavena a jediným stabilizujícím procesem je vážení hodnot, zisků, proher a neustálé vytváření kompromisů, nedokonalých, obecně průchodných řešení, pro zajištění plynulého proudu událostí v čase…

Snad to dopadne dobře.