Poezie Kultura

Marný den

Foto Tomáš Koloc.

Zádumčivá báseň mexického autora Enríqueho Gonzáleze Martíneze.


Jezero. Vrba, plačící na spící hladinu.
Kraj slzí stejně, zhalit skomíravým šerem.
Tajná nit pojí každou dávnou hodinu
s hodinou přítomnou… Plačící vrba nad jezerem.

Naplnil jsem své dny? V podivných úplňcích,
když na mých blouděních se leskly za večera,
viděl jsem život uplývat… – Prach…?
Z cest. Krev…? Z trnů na keřích…
Já jsem však stále stejný, stejný jako včera.

Zas přivolávám dávné dny a trpce vzpomínám
na nespoutané chvíle starých poblouznění –
a probouzí se touha, touha býti sám
v těžké samotě si pláčem žádat odpuštění.

Přeložili Olga Franková a Jan Fischer

Enrique González Martínez (1871–1952) byl mexický básník, lékař a politik, člen Mexické literární akademie. Octavio Paz ho označil za největšího představitele mexického modernismu. Báseň vyšla v antologii Poesie hrdinů a světců (L. Mazáč, Praha, 1943).