Literární ukázka Kultura

Provolání vysokoškolských studentů dělníkům a rolníkům Československa

Foto Ota Nepilý

Malý dokument z doby před třiceti lety jako připomínka ideálů, na které se tak rychle zapomnělo…

My, studenti československých vysokých škol, co nejrozhodněji protestujeme proti brutálnímu rozehnání pokojné manifestace, která se konala 17. listopadu 1989 v Praze u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana Opletala, zavražděného fašisty. Manifestace pražských studentů byla navýsost pokojná. Přesto byli její účastníci obklíčeni pořádkovými silami a několikrát systematicky surově zbiti. Zjevně se tedy nejednalo o pokus obnovit veřejný pořádek, ale o nepřípustné fyzické potrestání s velmi těžkými následky. Tento postup je v přímém rozporu s posláním pořádkových sil a s platnými československými zákony i s přijatými mezinárodními konvencemi. Uvědomte si prosím, že to nebyl zásah pouze proti studentům, ale zároveň i proti vašim dětem, dětem z dělnických a rolnických rodin. Požadujeme neprodlené prošetření represivních akcí proti účastníkům manifestace studentů dne 17. listopadu. Požadujeme proto především vytvoření příslušné parlamentní vyšetřovací komise, za účasti zástupců stávkových výborů vysokých škol a následné potrestání všech viníků, bez ohledu na jejich nynější funkci a postavení. Protože nevidíme jiné cesty, jak vyjádřit svůj nesouhlas a zděšení nad současnou vnitropolitickou situací v naší zemi, nezbylo nám než vystoupit s těmito základními požadavky do týdenní protestní stávky. Vás, dělníky a rolníky, kteří vytváříte svou každodenní prací materiální hodnoty a umožňujete nám se vzdělávat a připravovat na naše budoucí povolání, vyzýváme, abyste se zamysleli nad vážnými morálními, ekologickými, ekonomickými i politickými problémy naší společnosti. Pokud nedojde k radikální reformě našeho ekonomického i politického života, tyto problémy přerostou do hluboké krize, která se přímo dotkne nejen vás, ale i vaší životní úrovně a vašich životních perspektiv. Obracíme se proto na vás, protože myslíme nejen na vaše problémy, ale i mnohé, před čím oficiálně přivíráme nebo docela zavíráme oči a co nelze ani vcelku vyjmenovat:
1. Myslíme na dělnice a dělníky, pracující v podmínkách urážející lidskou důstojnost – v textilkách, konzervárnách, slévárnách, dolech atd…
2. na mladé rodiny bez bytů
3. na důchodce a všechny sociálně slabé a potřebné
4. na špínu korupce a stínové ekonomiky, které se dnes už nedokáže vyhnout nikdo a žádná oblast národního života
5. na nezasloužená privilegia mocných
6. na zanedbaný stav našeho školství, zdravotní péče a životního prostředí
7. na nedostatečnou možnost cestování a styku se světem
Obracíme se na vás, abyste podpořili stávku i naše požadavky.
Znáte své problémy, a proto nedopusťte, aby vaším jménem mluvili ti, se kterými nesouhlasíte.

Studenti pražských vysokých škol 20. 11. 1989.