Společnost a politika Zahraničí,Věda

Společně za slunce a svobodu

Foto Pavel Vlček Foto Pavel Vlček Logo sdružení

Česko-rakouské protijaderné sdružení udělilo cenu Slunce a svoboda 2019 Josefu a Míše Šuplerovým, Mathildě Halla a Fritzi Witzanymu.

Hlavním cílem česko-rakouského sdružení Společně za slunce a svobodu (zkráceně také Slunce a svoboda) je přechod k zásobování energií na bázi obnovitelných zdrojů energie a ukončení provozu jaderných elektráren, především pak jaderné elektrárny Temelín. Sdružení také podporuje navazování osobních, kulturních a dalších kontaktů, především mezi obyvateli Rakouska a České republiky, což má přispět k vytváření komunálních partnerství a posílení demokratické struktury Evropy.

Jednou z významných a výrazných aktivit sdružení je udílení výročních cen, a to vždy začátkem listopadu na připomínku rakouského referenda proti uvedení jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu, které se konalo dne 5. 11. 1978. Oceňováni jsou laureáti z obou stran společné hranice, kteří se zasloužili o naplňování cílů sdružení. Letos byly ceny uděleny už po dvanácté, z minulých nositelů můžeme připomenout například novináře a spisovatele Antonína Pelíška, starostu Nadějkova Zdeňka Černého (hájícího zájmy nejen své obce při vyhledávání hlubinného úložiště tzv. vyhořelého jaderného paliva), starostu hornorakouského Windhaagu a velkého propagátora obnovitelných zdrojů energie Alfreda Klepatsche nebo kaplickou environmentální aktivistku Růženu Šandovou.

Samotné ceny jsou dosti svérázné, například různé malé spotřebiče na solární pohon nebo akcie firem provozujících větrné či solární elektrárny (letos WEB a Windkraft Simonsfeld AG). Spolu s věcnými cenami mají hodnotu zhruba 1 500 €, které jsou převážně výnosem z jazykových kurzů (jak němčina, tak čeština pro cizince) v Českých Budějovicích a ve Věžovaté Pláni (u Kaplice). Věžovatá Pláň je první členskou obcí spolku Klimabündnis v České republice a úsilí spolku Slunce a svoboda dlouhodobě podporuje. Jazykové kurzy pořádá předseda sdružení Bernhard Riepl a z učitelů, kteří v nich dobrovolně působí, zmiňme například paní Mag. Hadwig Vogl.

Sdružení udělilo cenu Slunce a svoboda 2019 Josefu a Míše Šuplerovým z Rychnova u Nových Hradů (okr. České Budějovice), Mathildě Halla z Lince a Fritzi Witzanymu ze Svatého Floriánu u Lince.

Všichni vyznamenaní se narodili na území dnešní České republiky. Mathilde Halla a Fritz Witzany přišli na svět ještě v letech druhé světové války, Mathilde ve Vyšším Brodu (Hohenfurth; dokonce přímo v areálu tamního cisterciáckého kláštera) a Fritz v Malontech (Meinetschlag). Jejich dětská léta byla poznamenána velmi skromným životem, kdy hlavní prioritou bylo dosáhnout jen o trochu blahobytnějšího života. Když se to později v podstatě podařilo (mluví se o „hospodářském zázraku“), rakouskému státu se zachtělo vlastní jaderné elektrárny. Mathilde a Fritz však, vedeni něčím, co můžeme nazvat kritickým křesťanstvím, začali aktivně působit proti jaderným plánům. V neposlední řadě právě jejich aktivitám dnes vděčíme za to, že Rakousko zůstalo ušetřeno bludné cesty, která celosvětově už stála mnohem více než stavební náklady atomové elektrárny Zwentendorf, které byly díky lidovému hlasování 5. 11. 1978 takříkajíc odepsány. Svědectví o kampani, která referendu předcházela, jsme přinesli v předchozích číslech KN zdezde a zde. Po „vítězném“ referendu se oba angažují v Hornorakouské platformě proti jadernému nebezpečí (nyní zvané prostě Atomstopp), která je významným činitelem celozemského protijaderného hnutí.

Také manželé Josef a Michaela Šuplerovi propojují reflektované křesťanství s občanským angažmá. Působí trochu jako příslovečný biblický kvas země v regionu, který byl těžce dotčený válkou a poválečnými útrapami. Svým příkladem výrazně přispívají k tomu, aby tehdy vzniklé rány byly zase alespoň částečně zhojeny, ať už prostřednictvím činnosti spolku Novohradská renesance nebo provozováním Muzea vysídlených obcí Novohradska v Kamenné (Sacherles), které jako první přibližuje srozumitelným způsobem také česky mluvícímu publiku téma nuceného vysídlování zejména po druhé světové válce. Pravidelně také zvou na návštěvu své německy mluvící bývalé krajany a sousedy, kteří se již stali přáteli, přestože přijíždějí z daleka a patří ke zcela jiné generaci.

V modlitbě a křesťanské praxi, jež zahrnují též zdravé životní prostředí, nacházejí všichni ocenění nejlepší základ k tomu, abychom společnými silami úspěšně pokračovali v tzv. Energiewende, obratu v energetice. Slunce svítí pro všechny a Bohu díky za to.

Podle tiskové zprávy sdružení Společně za slunce a svobodu připravil Jiří Guth.