Dokument Média

Kulturní noviny na přelomu roku (a desetiletí)

Foto Tomáš Koloc.

Zůstáváme s vámi, zůstaňte s námi.

Vážení čtenáři,
jak už vás Jiří Guth informoval, přestává být od nového roku šéfredaktorem Kulturních novin. Samozřejmě i jemu je nutno poděkovat, jak za nová témata i autory, která během svého působení přinesl, tak za nepříliš vděčnou organizační činnost.

Od roku 2020 budou mít Kulturní noviny tři redaktory, Tomáše Koloce, Petra Kováře a Jakuba Grombíře, kteří se budou pravidelně střídat ve funkci šéfredaktora zodpovědného za přípravu čísla. Samozřejmě budeme nadále využívat co nejširší okruh autorů a pokračovat bude také spolupráce s německým družstevním deníkem Die Tageszeitung, odkud budeme přebírat materiály o společenském a kulturním dění v zemi našich sousedů.

Čísla tentokrát nebudou vycházet každý týden, ale jen jednou za čtrnáct dní. Tuto změnu se vám budeme snažit vynahradit co největším počtem co nejzajímavějších článků – ostatně aktuální sváteční dvojčíslo může být v tomto směru malou ochutnávkou.

První číslo příštího ročníku vyjde v pondělí 6. ledna a redakčně je připraví Jakub Grombíř.

Přejeme vám do nového roku pevné zdraví, dobrou náladu a hlavně vyplnění všeho, co si sami moudře přejete.

Redakce KN